Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 94 Fortsatt samverkan Stockholms skärgård

Nynäshamns kommun samverkar med organisationen Stockholm Archipelago sedan 2012. Nu har kommunen fått en fråga om att vara med i en planerad regional samverkansorganisering som syftar till att stärka besöksnäringen i skärgården. Beslutet togs utan debatt.

Målsättningen med projektet är att öka antalet kommersiella gästnätter i skärgården som helhet med 50 procent innan år 2020.

Målet är också att det ska bidra till en omsättningsökning på 80 procent och ett dubblerat förädlingsvärde.

Samverkansorganiseringen leds av en styrgrupp bestående av representanter från de sju skärgårdskommuner som deltagit i Skärgårdsstrategin, Stockholms Stad, Länsstyrelsen, Landstinget och Skärgårdsstiftelsen.

Till hjälp med det praktiska arbetet har styrgruppen två dedikerade resurser. Även kommunernas lokala turistorganisationer har en central roll. 

En framgångsfaktor är engagemanget hos de ca 700 företagare som finns inom besöksnäringen i skärgården. Organisationens långsiktighet säkerställs genom en grundfinansering bestående av offentliga medel.

Var och en av skärgårdskommunerna föreslås bidra med 150 000 kr per år, Stockholms Stad 200 000 kr, Länsstyrelsen 300 000 kr och Landstinget 500 000 kr.

Utöver detta kommer även projekt- och utvecklingsmedel att sökas för specifika satsningar och projekt. Budget för kampanjer fastställs från fall till fall och finansieras av den privata näringen.

Ansvaret för det operativa arbetet för att stärka lokala eller delregionala destinationer och utveckla produkter ligger på lokal nivå, hos kommuner och företag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Nynäshamns kommun tecknar avtal om medverkan i ”Stockholm Archipelago” verksamhetsåren 2015, 2016 och 2017.

2. Nynäshamns kommun bidrar finansiellt till verksamheten med 150 000 kr per år. Betalning sker per den 1 januari varje år med 2015 som första år.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp