Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 92 Mottagande av nyanlända

Migrationsverket har skrivit upp sin prognos med anledningen av den oroliga situationen i Irak och Syrien som kan öka antalet asylsökande till Sverige. Kommunstyrelsen vill att de själva ska få justera överenskommet antal vid behov utan kommunfullmäktiges godkännande.

Kommunfullmäktige har tecknat avtal med Migrationsverket om att ha tillgång till 6 asylplatser för ensamkommande barn och mottagande av 7-15 nyanlända med uppehållstillstånd.

Nu när situationen i världen är orolig vill kommunstyrelsen ha befogenhet att justera antalet platser vid behov.

För perioden 1 januari till 30 juni 2014 har sammanlagt 15 287 asylsökande beviljats uppehållstillstånd i Sverige. De tre största grupperna utgörs av personer från Syrien (8 536 stycken), Eritrea (2 321 stycken) eller som statslösa (2 705 stycken).

Jämfört med samma tid förra året har antalet asylsökande barn ökat med 70 procent. Det har varit särskilt svårt för Migrationsverket att hitta kommunplatser för de yngre barnen.

Nynäshamns kommun behöver förbereda för ett mottagande av nyanlända som till stor del styrs av oroligheterna i världen och som kan ha tvära kast.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen rätt att vid behov justera överenskommet antal och i förekommande fall åldersgrupp avseende mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp