Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 91 Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin syftar till att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra kommunens arbete för näringslivsutveckling. Kommunen vill, tillsammans med företagen, att goda förutsättningar ska skapas för ett växande näringsliv. Beslutet togs utan debatt.

Nynäshamns kommun vill att det näringslivsstrategin ska leda till fler arbetstillfällen och att attraktiviteten i kommunen för nyetableringar och inflyttning ökar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till Näringslivsstrategi. Förslaget har diskuterats både inom kommunledningsgruppen och med förvaltningens ledningsgrupper. Dessutom har förslaget presenterats för representanter i olika sammanhang.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta förslaget till Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp