Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 88 Interpellationsbehandling

Under sammanträdet den 11 juni väcktes fem interpellationer. Två interpellationer väcktes under sammanträdet den 9 april men besvarades inte under sammanträdet i juni då Anna Ljungdell (S), som interpellationerna var ställd till, inte var närvarande.

De interpellationer som skulle ha besvarats den 11 juni 2014 var:

Harry Bouveng (M) har den 19 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) avseende kollektivavtal för sommarjobben.

Agneta Tjärnhammar (M) har den 31 mars 2014 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) om ombudsersättare.

Följande interpellationer hade inkommit inför mötet den 10 september 2014:

Harry Bouveng (M) har inkommit med två interpellationer ställda till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) angående frågan om jämställda löner och om SRV-återvinnings framtid.

De interpellationer som besvarades under sammanträdet 10 september var:

Angående yrkesintroduktionsanställningar, ställd av Harry Bouveng (M) till Anna Ljungdell (S), gällande Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljöer och sjukskrivningar, ställd av Miriam-Irene Malm (V) till Anna Ljungdell (S), angående välkomstskyltar vid kommungränsen, ställd av Lena Dafgård (SN) till Anna Ljungdell (S), angående fukt- och mögelskadade förskolor samt avsaknad av matsal i Sunnerbyskolan ställd av Lena Dafgård (SN) till Daniel Adborn (FP).

Interpellationen angående stöd till Nynäshamns kvinnojour, ställd av Turid Rosenlund (-) till Ola Hägg (S) bordlägges till nästa sammanträde på grund av frånvaro.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att samtliga interpellationer som togs upp ansågs vara besvarade och de resterande tas upp vid nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp