Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 89-90 Revisorerna och revisionsberättelse för 2016

Göran Palmedal från kommunrevisionen presenterade revisionsberättelse för år 2016.

Revisorerna har i en revisionsberättelse daterad den 4 april 2017 tillstyrkt att styrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Incan Löfstedt (SD) yrkade på att inte ge kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-05-15
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp