Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 91-95 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, meddelanden, medborgarförslag med mera.

Inkomna ärenden

Ammar Baldawi (M) har den 18 maj 2015 inkommit med en motion om införande av den så kallade Solnamodellen för stärkt integration och arbetslinje i Nynäshamn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit om rätt att närvara vid behandling av medborgarförslag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget inte delegeras.

Medborgarförslag har inkommit om belysning på motionsslingan på Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om att rusta upp tennisbanan på Estö IP. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om behov av grupprum för studier. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Inkomna meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 21 maj 2015, gällande

medborgarförslaget om utegym i kommunen att bygga ett utegym på Estö idrottsplats och att finansiera utegymmet genom att utnyttja investeringsmedel om 440 000 kronor genom att utnyttja punkt 4,3 i kommunens ekonomistyrningsreglemente samt att besvara medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2015 Ks §114 att anse medborgarförslaget angående framtida byggnation besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Avsägelser

Tore Åkerbäck (S) har den 29 maj 2015 inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i komunfullmäktige med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Valärenden

Vakant plats i kommunstyrelsen. Förslag på ersättare: Nisse Malm (PP)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Nisse Malm (PP) som ersättare i kommunstyrelsen.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-06-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp