Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 89 Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2014

Södertörns brandförsvarsförbund har presenterat sin årsredovisning för 2014.

Södertörns brandförsvarsförbund fortsätter att utmana för att utvecklas som organisation. God ekonomisk hushållning har uppnåtts för 2014 och arbetet utifrån de fastställda etappmålen i handlingsprogrammet och delmål i verksamhetsplanen har skett aktivt.

Året har varit händelserikt och Södertörns brandförsvarsförbund har uppmärksammats i flera sammanhang. Branden i Västmanland, som är den i särklass största branden i modern tid, har givit organisationen flera lärdomar och Södertörns brandförsvarsförbund är mycket stolta över vad medarbetare åstadkom under denna nationella angelägenhet.

Årets resultat blev ett överskott på 3,4 miljoner kronor. Överskottet beror främst på vakanser som inte tillsats med vikarier. En fortssatt effektivare personalplanering gör att övertidskostnaderna är lägre än budgeterat. Södertörns brandförsvarsförbund har även fått ersättning för ökade kostnader i samband med branden i Västmanland.

Årets resultat är 2,8 miljoner kronor efter att hänsyn tagits till realisationsvinster 0,6 miljoner kronor. Balanskravet är uppfyllt.

Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen 2014 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-06-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp