Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 88 Avgift för Temafritids

Från och med i höst startar en ny form av fritids – Temafritids. Det gäller för barn som börjar i årskurs 4-6 och blir ett alternativ till den ordinarie fritidsverksamheten. Målet är att skapa en trygg och aktiv fritidsverksamhet som lägger grund för barnens framtida intressen.

Satsningen genomförs i samverkan med bland annat förenings- och kulturliv för att ge möjlighet till olika typer av verksamhet. Inför vårterminen 2016 utvärderas sedan verksamheten och utökas i takt med efterfrågan.

Till hösten startas tre Temafritids upp inom idrott, djur och kultur. Alla barn i kommunen erbjuds att välja någon av de 70 platser som initialt finns att tillgå. Verksamheten drivs som öppen fritidsverksamhet med utökad omsorg i anslutning till skoldagen under terminen och viss tid av loven. Val av tema sker per termin och verksamheten bygger på att en avgift utgår enligt samma modell som den som gäller för skolornas fritidshem.

När verksamheten övergår från inskriven verksamhet i fritidshem till öppen fritidsverksamhet utgår inte statsbidrag. Bidraget är för närvarande beräknat till 3 000 kronor per barn och år.

Kostnaden för Temafritids verksamhet finansieras under 2015 av avsatta projektmedel.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta förslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-06-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp