Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 87 Ändring av taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Lagen om statsbidrag till de kommuner som har maxtaxa inom förskolan och fritidsverksamhet har ändrats. Det innebär att taxan kommer att höjas varje år. Procentsatserna som är kopplade till antal barn förändras inte. Vi ber om ursäkt för att det inte finns någon bild i denna film som beror på ett tekniskt missöde.

Den 1 oktober före bidragsåret kommer Skolverket att lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet.

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka. På grund av kommunernas ökade intäkter har därför statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. Minskningen gjordes redan när Skolverket fastställde bidragsramarna för 2015.

I och med att inkomsttaket för att räkna fram den maximala avgiftsnivån för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg indexeras kommer den maximala avgiftsnivån att höjas varje år.

För att hantera indexeringen föreslås kommunfullmäktige ge barn- och utbildningsnämnden rätt att fortlöpande anpassa taxan så att denna överensstämmer med bestämmelserna om avgifter i lagen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Den nya taxan är enligt följande:

Avgift för förskola (eller motsvarande pedagogisk omsorg):

Barn 1, 3 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 1 287 kronor per månad.

Barn 2, 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 858 kronor per månad.

Barn 3, 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 429 kronor per månad.

Barn 4, ingen avgift.

Avgift för fritidshem (eller motsvarande pedagogisk omsorg):

Barn 1, 2 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 858 kronor per månad.

Barn 2, 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 429 kronor per månad.

Barn 3, 1 procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, dock högst 429 kronor per månad.

Barn 4, ingen avgift.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta förslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-06-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp