Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 13 Svar på motion – Personer över 85 år bör ha rätt till äldreboende utan biståndsbedömning

I en motion från Agneta Tjärnhammar (M) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till en plats på ett äldreboende utan biståndsbedömning.

Agneta Tjärnhammar föreslår också att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov ska införas i Nynäshamns kommun.

Motionen remitterades till socialnämnden som i ett yttrande anfört att det utifrån gällande lagstiftning inte är möjligt all erbjuda plats på ett vård- och omsorgsboende utan att genomföra en biståndsbedömning.

I frågan om att förändra biståndsbedömningen anför socialnämnden att nämndens riktlinjer for biståndshandläggning grundar sig på socialtjänstlagens bestämmelser.

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialnämndens uppfattning i frågan om möjligheten till vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning.

I frågan om förändrad biståndsbedömning anser kommunstyrelseförvaltningen att bedömningen fortsatt måste ske utifrån socialtjänstlagens bestämmelser.

Med anledning av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2018-01-15
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp