Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 31-35 Inkomna ärenden med mera

Inkomna medborgarförslag, ärenden, meddelanden, avsägelser och valärenden.

§ 31 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Ingvar Hedqvist om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Ellen Thelin om att anlägga en mindre stig mellan fastigheterna på Vikgatan 2 och Björkstigen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Bruno Fermelin, Eva Fermelin, Monica Sandgren, Kjell Sandgren, Rune Jacobsson, Ingrid Johansson, Anna Torstensson, Jonas Torstensson, Helena Landahl och Jennifer Hjelmskog om att anlägga ett övergångsställe på Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Kenneth Gustafsson om att förbättra infarten till Sjötelegrafen från Industrivägen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
  2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att anlägga en mindre stig mellan fastigheterna Vikgatan 2 och Björkstigen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
  3. delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att anlägga ett övergångsställe på Centralgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
  4. delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att förbättra infarten till Sjötelegrafen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 32 Inkomna ärenden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2015, Msn § 245 beslutat att anse medborgarförslaget om utegym i naturmaterial besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2015, Msn § 246 beslutat att avslå medborgarförslaget om utveckling av skateboardbanan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2015, Msn § 247 beslutat att avslå medborgarförslaget om badstege på strandvägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2015, Msn § 248 beslutat att avslå medborgarförslaget om upprustning av lekplats.

§ 33 Meddelanden

Länsstyrelsen har den 22 januari 2016 inkommit med en ny sammanräkning för Kristdemokraterna i kommunufullmäktige där Kristina Lundstedt (KD) är utsedd till ny ersättare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2015 Msn § 249, att godkänna slutrapporterna för 3 projekt för investeringar i stadsmiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2015 Msn § 253, att godkänna slutrapporterna för investeringar i fastighet och service.

På uppdrag av revisorerna i Nynäshamns kommun har PWC den 17 december 2015 lämnat rapport om granskning av styrning och ledning av grund- och gymnasieskolan.

På uppdrag av revisorerna i Nynäshamns kommun har PWC den 17 december 2015 lämnat rapport om granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

§ 34 Avsägelser

Mikaela Fernqvist (S) har den 14 januari 2016 inkommit med en skrivelse där hon begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

§ 35 Valärenden

Uppdateras när protokollet är publicerat.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Kontakta kommunen
Telefon: 08-520 680 00

Fax: 08-520 140 08

E-post: kontaktcenter@nynashamn.se

Besöksadress:
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp