Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 27 Försäljning av fastigheten Stora Vika 6:2

Försäljningsobjektet Stora vika 6:2, Vikavägen 2 består av en tomt på 3 986 kvadratmeter. Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad från 1980 på cirka 1 100 kvadratmeter.

Bokfört värde för fastigheten är 2 313 636 kronor.

Försäljningen har genomförts med hjälp av en upphandlad mäklare. Förväntad köpeskilling enligt mäklarnas bedömning låg i intervallet 2,2- 3,5 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av fastigheten Stora vika 6:2 till Håkan Isak Yilmaz för en överenskommen köpeskilling om 3 610 000 kronor i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Överskott efter nedskrivning samt kostnader i samband med försäljning tillfaller kommunstyrelsens reserv.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp