Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 26 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2015-2018

Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Fullmäktiges program ska innehålla:

  • Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen,
  • Hur uppföljning ska ske,
  • Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras.

Med anledning av lagförändringen har ett förslag till program tagits fram. Programmet ger bland annat nämnderna i uppdrag att utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform. Planen ska bifogas nämndens verksamhetsplan och följas upp i samband med tertialredovisning, delårsuppföljning och årsredovisning.

Kommunfullmäktiges program ställer inte detaljerade krav på hur uppföljningsplanen ska utformas utan det är upp till varje nämnd att utifrån speciallagstiftning och behov att ta fram.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun för mandatperioden 2015-2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp