Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år. Fullmäktige beslutar bland annat om skatt och budget.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att:
  • fastställa vilka nämnder som ska finnas
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • fastställa kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna ska betala.

Kommunfullmäktiges sammanträden med kallelser och protokoll

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Folkets hus i Nynäshamns en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Klickar du på datum som är understruket hittar du de tillgängliga handlingarna. För de datum som inte är understrukna finns inga aktuella handlingar ännu.

» Kommunfullmäktige 10 januari 2019
» Kommunfullmäktige 14 februari 2019
» Kommunfullmäktige 14 mars 2019
» Kommunfullmäktige 25 april 2019
» Kommunfullmäktige 16 maj 2019
» Kommunfullmäktige 13 juni 2019
» Kommunfullmäktige 18 september 2019
» Kommunfullmäktige 17 oktober 2019
» Kommunfullmäktige 13 november 2019
» Kommunfullmäktige 13 november 2019
» Kommunfullmäktige 12 december 2019

Öppet för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för att att lyssna till. Från åhörarplatserna kan du följa debatt och beslut. Varje fullmäktige annonseras i lokaltidningen. En kungörelse anslås på kommunens digitala anslagstavlaöppnas i nytt fönster.

Sammanträdet börjar klockan 19.00 med undantag för budgetmötet. Hur länge sammanträdet pågår varierar beroende på vilka frågor som behandlas.

Sidan granskad 2019-02-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp