Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar från Ola Hägg (S)

Här kan du se tidigare frågor som inkommit till Ola Hägg och som han har besvarat.

2017-10-23

Fråga

Jag är missnöjd med den hemsjukvård som min mor har i Nynäshamns kommun, kan jag byta till en annan hemsjukvård, vilka alternativ
finns?

Anette Bratt

Svar

Hej
Hemsjukvården är något som utförs av landstinget och din eller din mors husläkarmottagning. Husläkarmottagningarna i Nynäshamn har valt olika modeller för hur de ska utföra hemsjukvården. Hemsjukvården nattetid har landstinget upphandlat separat och den utförs idag av PR sjukvård. Så tyvärr så är inte Nynäshamns kommun ansvarig för hemsjukvården idag det beräknas ett övertagande från år 2020.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2016-12-15

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?

PL

Svar

Egentligen skulle väl inte jag vara rätt person att svara
på sådana historiska frågor. Gjorde som man ofta gör nu en sökning på Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Nyn%C3%A4shamnlänk till annan webbplats det står en hel del där klipper in en liten bit som svar på din fråga.

"Namnet Nynäshamn kommer från Nynäs gods och är känt sedan 1644. Fram till slutet av 1800-talet var Nynäshamn ett mindre fiskeläge, där cirka 100 personer bodde år 1899. 1892 köpte Hjalmar Sjögren Nynäs gods och
under de nästkommande åren var han en drivande kraft till att järnvägen till
Stockholm, Nynäsbanan, byggdes och att Nynäshamn blev en hamn- och
industristad. Redan 1850 fanns tankar på att etablera Nynäshamn som en uthamn till Stockholm, men först cirka 50 år senare blev tankarna verklighet.

1898 bildades järnvägsbolaget, Stockholm-Nynäshamn Järnväg AB och 1901 var Nynäsbanan färdig att invigas. Året efter inleddes reguljär trafik till Gotland.

I början av 1900-talet gjordes försök att etablera Nynäshamn som badort Nynäs havsbad med kasino, badhotell och badhus byggdes och flera sommarhus anlades. Nynäshamn var värd för seglingstävlingarna när
Stockholm arrangerade de olympiska sommarspelen 1912. Badhusrörelsen gick dock i konkurs 1917 och badhuset brann på 1930-talet.[2]

Utvecklingen av hamnen i Nynäshamn som industriort gick dock bättre. År 1913 flyttade Kungl. Telegrafverket, sedermera Televerket, sina verkstäder från Stockholm till Nynäshamn. Nynäshamns Posten grundades år 1925
och är fortfarande ortens ledande tidning. År 1928 etablerade Axel Ax:son
Johnson med hjälp av Charles Almqvist ett raffinaderi på orten och år 1930
grundades bolaget Nynäs Petroleum.

Befolkningen växte snabbt, år 1902 bodde här 400 personer, år 1906 bodde här 1 155 personer, år 1912 bodde här 2 141 personer, år 1916 bodde här 3 158 personer och år 1920 bodde här 3 672 personer.

Nynäshamn var belägen i Ösmo socken och ingick efter kommunreformen
1862 i Ösmo landskommun. Nynäshamns köping bildades 1911 genom en utbrytning ur landskommunen. Köpingen ombildades 1946 till Nynäshamns stad som i sin tur uppgick i Nynäshamns kommun med Nynäshamn som centralort 1971.

I kyrkligt hänseende hörde Nynäshamns före 1947 till Ösmo församling och därefter till Nynäshamns församling.

Orten ingick i Sotholms tingslag till 1930, därefter i Södertörns domsagas tingslag till 1971, därefter i Svartlösa domsaga till 1974, därefter i Handens domsaga till 2007 och orten ingår sedan 2007 i Södertörns domsaga."

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn    

2016-11-28

Fråga

Hej, Jag har via brev och E-post skrivit till olika personer i kommunen och erbjudit mig att hålla en föreläsning, till förmånligt pris, om terapihundar, hur de arbetar, vilka behov de kan tillfredsställa och inom vilka verksamheter de kan arbeta. Ingen har svarat.

Vi vet att hundar har en unik förmåga att nå fram till såväl barn som vuxna med olika typer av behov och vi har flera utbildade hundar i kommunen som under sin praktik gjort stor skillnad för många personer.

Efter utförd praktik börjar de dock kosta pengar och då är tjänsten inte längre önskvärd. Finns det verkligen inget intresse för detta i vår kommun eller ens intresse för att ta reda på vad ett terapihundsekipage kan bidra med? Jag trodde att en förfrågan till kommunen åtminstone skulle få ett svar.

Anette, Ludde och Malte

Svar

Hej

Ber om ursäkt för att jag inte svarat tidigare. Jag förstod inte riktigt frågan först då vi,vad jag hade kunskap om att vi hade utbildade terapihundar i verksamheten.

September 2013 togs det fram en "riktlinje för hundar i "utförarverksamheten" där nämnden reglerade att endast utbildade hundar skulle finnas i verksamheten. Enligt uppgift från socialchef har vi idag utbildade hundar inom äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen. När det gäller kostnader för att hundarna ska vara inom verksamheten har detta inte varit uppe för beslut.

Så vad jag vet finns det ett upparbetat intresse för utbildade hundar inom socialnämndens verksamheter och det finns också naturligtvis ett intresse kring att lära sig mer om denna fråga. I vilken form det eventuellt skulle kunna ske är svårt att utveckla i detta svar. Mycket beror på vilket behov som finns inom verksamheterna som arbetar med dessa frågor.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2016-04-29

Fråga

Vilken grupp av människor har rätten att komma till LÖVET?

LÖVET

Svar

Hej

Tack för din fråga egentligen har jag inte kunskap i detalj kring hur man blir en av dem som är på Lövet. Tanken är att det ska vara en möjlighet till sociala kontakter för den person som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det finns information om Idun på kommunens hemsida http://www.nynashamn.se/Omsorg-och-service/Psykiskt-funktionsnedsatt/Aktivitetshuset-Idun.html det bästa är om du kontaktar någon av dem som är ansvariga för Lövet som är angivna där.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2015-10-26

Fråga

Har du eller har haft något ägande i revisionsföretaget PWC. Om du har haft när slutade det ägandet.

Björn

Svar

Hej

Nej jag har inte haft eller har något ägande i revisionsföretaget PWC.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2015-05-04

Fråga

Hej!

Jag har en flicka som är 13 år och har fått en diagnos fastställd, Aspberger syndrom. Tack och lov lindrig. Hon är i behov av terapeutisk hjälp eftersom hon stundtals uttrycker livsleda. Vi bor i Nynäshamn och betalar skatt här men vart ska vi vända oss i detta fallet? Hon kan såklart inte sitta och åka i timtal och offra skoltid. (vi pluggar med henne varje dag för att inte hamna efter).

Vad ska vi göra innan hon kastar sig framför pendeltåget?
(nu går ju det inte så ofta tack och lov).

En av många

Svar

Hej

Tack för din fråga. När det gäller terapeutisk hjälp för att man som du uttrycker det är "livsled" så är det en insats som sker genom Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är en landstingsinsats som du betalat landstingsskatt för att få tillgång till. För Nynäshamns kommun har landstinget valt att placera BUP i Haninge kommun genom företaget Prima barn och vuxenpsykiatri AB de har verksamheten i Handenterminalen. Telefonnumret dit är 08-410 607 00.

Nynäshamns kommun har regelbundna uppföljningar med Stockholms läns landsting kring hälso- och sjukvårdsfrågor så det är bra om du återkommer till din kontaktperson inom kommunen kring hur insatsen fungerar.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2015-03-04

Fråga

Hej Ola Hägg!

Nu har kommunen valt att hjälpa en frivillig organisation med boende för tiggande Romer i kommunen , vilket ansvar anser  kommunen tagit på sej i och med  de? Om exempelvis om de volontärerna inte klarar att driva boendet längre hur kommer kommunen att agera då ? Kommer kommunen att ta över driften av boendet , sätta in egen personal och så vidare eller kommer boendet läggas ner och romerna ställas på gatan igen.

Med vänlig hälsning Stefan Jonelund

Svar

Hej

Kommunen har utifrån en akut situation valt att stödja ett volontärnätverk med en lokal för att stödja EU-migranternas möjligheter ur ett humanitärt perspektiv. Kommunens åtagande är ett kortare åtagande på cirka en månad. Detta har reglerats i ett avtal med volontärerna. Parallellt med detta har kommunen startat en utredning som ska utmynna i ett direktiv kring hur kommunen ska agera i ett längre perspektiv. Det finns ett behov att samverka kring denna fråga i regionen. Kommunen har ingen avsikt att ta över driften eller sätta in egen personal.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2015-01-24

Fråga

Hej Ola Hägg.

Av vilken anledning har kommunen minskat sitt stöd till brukarna!

Jag tänker närmast på tidsaspekten för handikappade, vilken bedömning gör egentligen kommunen för att den sociala gemenskapen ska fungera undrar en före detta kontaktperson Anne-Marie Andersson

/Anne-Marie Andersson

Svar

Hej

Socialnämnden har inte ändrat i riktlinjerna kring stödet till handikappade. Varje handikappad brukare ska få en biståndsbedömning utifrån de riktlinjer socialnämnden beslutat om. Sista delen i din fråga kring "vilken bedömning gör kommunen för att den sociala gemenskapen ska fungera" förstår jag inte. Individuellt sker det genom biståndsbedömning, i grupp genom dagverksamhet i kommunens regi och genom stöd till föreningar.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2014-09-29

Fråga

Du kommer väl att närvara vid samrådet med SAKAB i Stora vika den 9 oktober klockan 18.30 Stora Vika vandrarhem Marstaplan 3 ?

Havsörnen

Svar

Hej

Jag kan tyvärr inte delta i samrådet då jag har semester den dagen. Utifrån den information jag har så kommer Nynäshamns kommun att vara representerad vid mötet och även ha ett eget möte med SAKAB i frågan dagen efter.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2014-04-16

Fråga

Varför får jag inte upp Hälsoplaneraren på Sök i Nynäshamns kommun?

CL

Svar

Hej

Vid förfrågan till förvaltningen verkar det som den allmänna uppfattningen är att du möjligtvis har sökt på fel titel. Vi har ingen hälsoplanerare men det finns en folkhälsosamordnare som just nu heter Therese Ahl. På sidan för Folkhälsa hittar du på  i det gröna fältet till höger.

Jag hoppas det kan ge svaret på din fråga.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2014-04-16

Fråga

Bragegården för psykiskt funktionshindrade har en längre tid oro och grubbel över sig på grund av att tomten är såld. Men man har inte ordnat någon ny lokal till oss.

Hör det inte till att ni politiker borde se till att det ordnas med omedelbar brådska innan någon av oss blir sämre och måste läggas in?

CL

Svar

Hej

Tyvärr så har det blivit en lång väntan på svar i denna fråga jag får be om ursäkt för det.

Jag har varit i kontakt med fastighetsavdelningen och frågat om aktuell läge för Bragegården. Att hitta en ny lokal är en lång process och just nu ligger denna fråga i förstudiefas. Det vill säga fastighetsavdelningen talar med de som är berörda av Bragegården för att få fram de krav man ska ha på nästa lokal. Enligt uppgift är man nästan klar med förstudien och kan skönja några andra alternativ. När det blivit mer konkret kommer säkert de alternativen att prövas tillsammans med bland annat er som är på Bragegården idag men också andra som är berörda i Bragegårdens verksamhet.

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

2014-04-20

Fråga

Är missbrukslägenheter i Allmännyttan verkligen allas lika bomiljö?
/Nynäshamnare 1957-

Svar

Hej

Jag vet inte vad du menar med missbrukslägenheter då socialförvaltningen inte har några sådana. Om du menar de lägenheter som har kommunkontrakt så kan man dela upp dem i följande:

En definition följer nedan på de olika boendetyperna ur socialtjänstens riktlinjer:

  • Jourlägenhet, används för mycket tillfälliga, akuta lösningar. Möblerad, inga egna möbler får tas med. Jourlägenheterna disponeras och sköts helt av Arbete och försörjning då denna enhet har behov av att snabbt kunna ordna boende.
  • Träningslägenhet, ofta möblerad lägenhet. Boende i träningslägenhet ska endast användas i rehabiliterande syfte eller för personer som av andra skäl är beroende av myndigheternas stöd för att klara eget boende.
  • Försökslägenhet, möblerad lägenhet.

Den sista delen i meningen om det är allas lika boendemiljö så kan man väl säga att syftet är att alla människor ska ha rätt till ett bra boende utifrån sina förutsättningar.

Hoppas detta kan besvara din fråga

Vänliga hälsningar
Ola Hägg
Socialnämndens ordförande
Nynäshamn

Sidan granskad 2017-10-24
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp