Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden omfattar verksamheterna

 • Förskola
 • Fritidshem  
 • Familjedaghem
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Nynäshamns KompetensCentrum
 • Särskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kulturskola
 • Naturskolan
 • Skoldatatek
 • Språkotek
 • Skolskjutsar
 • Skolmåltider

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte offentliga.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet förbereder ärenden som nämnden ska ta beslut om. Vissa ärenden får gruppen besluta om själva. Vem som får besluta om ett ärende styrs av delegationsordningen. Gruppen sammanträder cirka en gång i månaden och mötena är inte offentliga.

Intagningsutskottet


Två gånger per år träffas intagningsutskottet för gymnasieutbildningen. I mitten av april görs en preliminär intagning till gymnasiet på grundval av höstterminsbetyget i årskurs nio. Och i början av juli sker den slutgiltiga intagningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2016-12-21
Sidansvarig: Nathalie Johansson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp