Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Anslagstavlan

Här finns sedan 1 januari 2018 Nynäshamns kommuns officiella anslagstavla.

Från att beslutet anslås eller publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Läs mer om hur beslut överklagas längre ner på sidan.

Kommunfullmäktige

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-12-04
  Instans : Kommunfullmäktiges valberedning
  Datum för tillkännagivande : 2018-12-05
  Sista datum för överklagande : 2018-12-27
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-12-03
  Instans : Kommunfullmäktiges arvodesberedning
  Datum för tillkännagivande : 2018-12-04
  Sista datum för överklagande : 2018-12-26
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelning

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-27
  Instans : Kommunfullmäktiges valberedning
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-30
  Sista datum för överklagande : 2018-12-22
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-26
  Instans : Kommunfullmäktiges arvodesberedning
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-29
  Sista datum för överklagande : 2018-12-20
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-14
  Instans : Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-23 
  Sista datum för överklagande : 2018-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsens kansliavdelning
  Länk till kommunfullmäktiges justerade protokollPDF
Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-12-05
  Instans : Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Datum för tillkännagivande : 2018-12-07
  Sista datum för överklagande : 2018-12-28
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-21
  Instans : Kommunstyrelsen §§ 250-277, § 255 ej justerad
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-30
  Sista datum för överklagande : 2018-12-21
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelsen, kansliavdelningen

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-21
  Instans : Kommunstyrelsen §§ 263, 273
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-23
  Sista datum för överklagande : 2018-12-14
  Förvaringsplats för protokollet : Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Det finns just nu inga anslag för kommunfullmäktiges sammanträden
Det finns just nu inga anslag för kommunstyrelsens delegationsbeslut

Barn-och utbildningsnämnden

 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2018-11-29
  Instans : Gemensamt arbetsutskott barn- och utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Kommhus A, plan 7, sammanträdesrum Örngrund
  Tid : kl. 10:00
   
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2018-11-29
  Instans : Barn- och utbildningsnämmdens arbetsutskott
  Plats : Kommunhus A, plan 7, sammanträdesrum Örngrund
  Tid : kl. 08:30
   
 • Tillkännagivande om sammanträde


  Sammanträdesdatum: 2018-09-06
  Instans : Gemensamt arbetsutskott barn- och utbildningsnämnden och miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
  Plats : Kommunhus B, sammanträdesrum Bedarön
  Tid : kl. 13:00


Kultur- och fritidsnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum:2018-09-24
  Instans :Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande : 2018-09-25
  Sista datum för överklagande : 2018-10-17
  Förvaringsplats för protokollet : Barn- och utbildningsförvaltningen plan 5


 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-06-11
  Instans : Kultur- och fritidsavdelningen
  Datum för tillkännagivande : 2018-06-15
  Sista datum för överklagande : 2018-07-09
  Förvaringsplats för protokollet : Barn- och utbildningsförvaltningen
  Länk till kultur- och fritidsnämndens justerade protokoll den 11 juni 2018
Det finns just nu inga anslag för kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut

Socialnämnden

Det finns just nu inga anslag för socialnämndens delegationsbeslut

Kungörelse/underrättelse av detaljplaner

Detaljplaner som är ute på samråd

Det finns just nu inga detaljplaner på samråd

Detaljplaner som är ute för granskning

Detaljplaner som har vunnit laga kraft

Valnämnden

Det finns just nu inga anslag för valnämndens justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för valnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för valnämndens delegationsbeslut

Södertörns upphandlingsnämnd

Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds justerade protokoll
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds sammanträden
Det finns just nu inga anslag för södertörns upphandlingsnämnds delegationsbeslut

Överförmyndarnämnden

 • Tillkännagivande av justerat protokoll


  Sammanträdesdatum: 2018-11-15
  Instans : Södertörns överförmyndarnämnd
  Datum för tillkännagivande : 2018-11-19
  Sista datum för överklagande : 2018-12-11
  Förvaringsplats för protokollet : Haninge kommun, Rudsjöterrassen 2

Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens sammanträden
Det finns just nu inga anslag för överförmyndarnämndens delegationsbeslut

Samordningsförbundet Östra
Södertörn

Det finns just nu inga anslag för Samordningsförbundet Östra Södertörn sammanträden
Det finns just nu inga anslag för Samordningsförbundet Östra Södertörns delegationsbeslut

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information om hur du gör överklagande.
» Södertörns brandförsvarsförbund anslagstavlalänk till annan webbplats

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddförund har en egen anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll, sammanträden och delegationsbeslut. Samt information hur du gör vid överklagande.
» Södertörns miljö- och hälsoskyddförbunds anslagstavlalänk till annan webbplats

Övriga tillkännagivande

Det finns just nu inga övriga anslag

Prenumerera på uppdateringar i Anslagstavlan

Skriv in din e-postadress så får du meddelande via mejl när något uppdaterats på anslagstavlan.

Överklaga beslut enligt kommunallagen

Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till förvaltningsrätten.

I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerat informationen på den officiella anslagstavlan på kommunens webbplats.

Domstolen kan upphäva kommunens beslut om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.   
Sidan granskad 2018-11-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp