Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Politik i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun är politiskt styrd. Precis som i de flesta andra kommuner finns kommunfullmäktige, en kommunstyrelse, facknämnder och tjänstemannaorganisationer.

Bild på klubba

Nynäshamns kommun har hand om skolor, barnomsorg, äldreomsorg, vatten, avlopp, gator, bibliotek, fritidsanläggningar, med mera. För att ta hand om allt detta krävs en organisation med förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän. Politikerna arbetar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och facknämnder. Läs mer om vilka som är förtroendevalda politiker i Nynäshamns kommun under menyn politisk ledning.

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag"

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och brukar därför kallas för kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, hur mycket skatt invånarna ska betala och vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och i facknämnderna.

Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sina respektive partier. Hur många ledamöter det blir per parti beror på hur många röster partiet har fått i det allmänna kommunalvalet där du som medborgare har röstat. Kommunfullmäktiges ordförande heter Nicholas Nikander (L).

Kommunstyrelsen är kommunens "regering"

Kommunstyrelsen ger förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. De brukar därför kallas för kommunens "regering". Kommunstyrelsen ansvar bland annat för förvaltningen av kommunens ekonomi, övergripande planering och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsens ordförande heter Harry Bouveng (M).

Nynäshamns kommun har fyra facknämnder

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor om barnomsorg och utbildning. Frågorna handlar till exempel om förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning och skolmåltider. Nämndens ordförande heter Marcus Svinhufvud (M).

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för kommunens simhall, bibliotek och idrottsplatser. Nämndens ordförande heter Maria Gard Günster (C).

Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar bland annat för socialbidrag, bostadsanpassning och restaurangers serveringstillstånd. De jobbar också med frågor om stöd och service för äldre, personer med funktionshinder, barn och ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem. Nämndens ordförande heter Antonella Pirrone (KD).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för planering av bostäder och infrastruktur samt för skötsel av stadsmiljö.  Frågorna handlar om detalj- och översiktsplanering, bygglov, utsmyckning av offentliga platser, namnsättning av gator och vägar, snöröjning, vatten, avlopp, gästhamn och turistbyrå. Nämndens ordförande heter Daniel Adborn (L).

Sidan granskad 2019-01-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp