Lyssna på sidan Lyssna
2019-01-23

Nynäshamns kommun deltar i utvecklingsprogram som ska stärka företagsklimatet

Nynäshamns kommun är tillsammans med sex andra kommuner i landet utvalda till Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade. Vid programmets slut ska samtliga kommuner ha startat genomgripande förändringar som ska stärka det lokala företagsklimatet.

– Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Nynäshamns kommun pågår ständigt. Arbetet har inte varit resultatlöst men insatserna speglas inte i Svenskt näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Nu får Nynäshamns kommun stöd av Svenskt näringsliv för att växla upp arbetet för ett bättre företagsklimat, säger Nynäshamns kommuns näringslivschef Jonas Karlsson.

”Extra skjuts i arbetet med företagsklimatet”

För att få delta i utvecklingsprogrammet krävs bland annat att kommunerna har företagsklimatet som en prioriterad fråga och att politikerna och kommunorganisationen lägger stor vikt vid näringslivsfrågor.

– De områden som den nya politiska ledningen prioriterar är skola och just näringsliv. Det här utvecklingsprogrammet ger en extra skjuts i arbetet med kommunens företagsklimat, säger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Harry Bouveng (M).

Programmet

Under programtiden, som sträcker sig till slutet av 2019, kommer politiker och tjänstemän från Nynäshamns kommun att delta vid ett antal träffar med Svenskt näringsliv och övriga deltagande kommuner. Träffarna är en kombination av utbildning och erfarenhetsutbyte. Kommunstyrelsens ordförande kommer under programmets gång även att bli tilldelad en
rådgivare som har varit framgångsrik i att driva kommunala näringslivsfrågor. Rådgivaren som Nynäshamns kommun ska få är Erik Langby, tidigare kommunstyrelseordförande i Nacka. När Svenskt näringslivs företagsklimat har presenterats i maj ska även de frågor som respektive kommun bör prioritera, att pekas ut.

Övriga deltagande kommuner är Halmstad, Strängnäs, Tanum, Karlskrona, Burlöv och Sollefteå.
----------------------------------------------------------------------------------------------För mer information kontakta gärna:
Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn,
076-125 81 93, harry.bouveng@nynashamn.se
Jonas Karlsson, näringslivschef Nynäshamns kommun,
076-125 81 68, jonas.karlsson@nynashamn.se
Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer på Svenskt näringsliv,
070-601 94 54, christer.ostlund@svensktnaringsliv.se

Sidan granskad 2019-01-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp