Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2018-10-10

Skolorna i Nynäshamn ska bli tryggare - Nynäshamns kommun tar helhetsgrepp om trygghetsfrågorna

Nynäshamns kommun är en av två kommuner i landet som deltar i ett helt nytt arbete som organisationen Friends och Örebro universitet står bakom. Projektet har rivstartat med en enkätundersökning för att få en helhetsbild av hur det ser ut när det gäller mobbning, trakasserier och kränkande behandling i kommunens alla skolor. Nu ska insatser baserade på varje skolas enskilda behov tas fram så
alla barn känner trygghet i skolan.

– Det är en ära för oss att få vara med i det här projektet. Vi får chans att vara med om att utforma något nytt tillsammans med Friends och Örebro universitet där vi har det gemensamma målet att skapa tryggare klimat i kommunens skolor, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S).

Närmare 2 000 elever har svarat på frågor

Det treåriga projektet ”Hej kommunen”, startade med en enkätundersökning där närmare 2 000 elever och drygt 160 anställda deltog. Inom vissa områden har Nynäshamns kommun bättre resultat än det nationella snittet för Friends enkäter och inom andra under snittet. Frågorna handlade om allt från vilka som är skolornas otryggaste platser till om eleven har blivit utsatt för kränkningar av andra elever det senaste året. Resultatet visar bland annat att skolornas otryggaste platser är toaletter och omklädningsrum samt att 34 procent av eleverna i årskurserna 3-6 upplever att de har blivit utsatta för kränkningar och 26 procent i årskurserna 6-9. Likaså framgår det att Nynäshamns kommun har engagerad personal och kan bli bättre bland annat när det gäller att integrera trygghetsarbetet i undervisningen och att förebygga kränkningar på nätet.

Skolspecifika insatser

Samarbetet är en del av Friends utvecklingsarbete där organisationen kommer att ta fram nya former av stöd och insatser utifrån de behov som identifieras i
Nynäshamns kommun. En del av insatserna kommer att vara kommunövergripande, andra kommer att variera utifrån varje skolas enskilda behov.

– Detta är en chans för Nynäshamns kommun att utveckla sitt trygghetsarbete, samtidigt som vi får möjligheten att utveckla vårt arbete i en riktning där stöd och insatser för en trygg skola blir mer skolspecifika. Varje skola och kommun har olika förutsättningar, och för att skapa en trygg skola för alla elever är det viktigt att möta de behov som finns, säger Katarina Linnarsson Utne, utbildningsledare på Friends.

Under arbetets gång utvärderar Örebro universitet hur ett skolanpassat samarbete mellan Friends och en kommun fungerar och vilka effekter arbetet ger. Slutsatserna kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Förutom Nynäshamns kommun deltar även Båstads kommun. Huvudfinansiär är Hugo Stenbecks stiftelse.

--------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta gärna:
Johan Augustsson (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden i Nynäshamn, 076-125 81 53, johan.augustsson@nynashamn.se
Katarina Linnarsson Utne, utbildningsledare Friends, 070-725 54 46, katarina.linnarsson@friends.se        

Sidan granskad 2018-10-10

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp