Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-10-05

Nynäshamn, Haninge och Tyresö har beviljats 46 miljoner i EU-bidrag - går till storsatsning på förbättrat mottagande av nyanlända

I dag torsdag kom glädjebeskedet att kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö har beviljats 46 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). Pengarna går till tre etableringscentrum för nyanlända. Centrumen kommer att ha specialistkompetenser som ska jobba för att nyanlända snabbare får arbete eller börjar studera samt får kontakt med etablerade svenskar. Tanken är att den metod som används ska spridas till landets övriga kommuner.

Det blir ett etableringscentrum i respektive kommun. I varje centrum kommer det att finnas arbetsförmedlare, jobbagent, vårdkoordinator och föreningssamordnare. Arbetsförmedlaren har huvudansvar för sysselsättningen, jobbagenten har kontakt med lokala arbetsgivare, vårdkoordinatorn skapar smidiga kontakter med vården och föreningssamordnaren bygger broar mellan nyanlända och civilsamhället. Dessutom kommer det att finnas ytterligare specialistkompetenser som alla tre kommuner samsas om, exempelvis studie- och samhällsvägledare.

När de nyanlända kommer till centrumen träffar de personal från de olika
myndighetsområdena vid ett och samma tillfälle och en gemensam etableringsplan med individuellt utformade insatser tas fram. Med planerna som grund får de nyanlända stöttning i frågor som boende, barnomsorg, hälsa,
fritidsaktiviteter, att få kontakt med etablerade svenskar och inte minst – att få jobb eller börja studera.

– Det blir en väg in vilket medför att arbetet effektiviseras, handläggningstiden
minskar från fyra veckor till fyra timmar samt att varje person får ett avsevärt bättre mottagande än i dag, säger kommunstyrelsens ordförande i Tyresö Fredrik Saweståhl (M).

Målen är bland annat att 65 procent av kommunernas nyanlända kvinnor och män har fått arbete eller studerar 90 dagar efter att det tvååriga etableringsprogrammet avslutats. I dag ligger siffran på 30 procent. Likaså ska de nyanlända anse att deras kontakt med etablerade svenskar har ökat. Tanken är även att den samverkansmetod som utvecklas ska spridas i hela Sverige.

– De nyanlända är våra nya kollegor, grannar och vänner. Det är oerhört viktigt
att de får ett bra mottagande och kommer in i samhället och börjar arbete eller studera. Det gagnar både den enskilde och samhället i stort, säger Petri Salonen (C), kommunalråd i Haninge.

– Vi är verkligen glada för att ansökan beviljades. Nu kan vi storsatsa på
mottagandet i våra kommuner och samtidigt ta fram en samverkansmetod som kan spridas till övriga landet, säger kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn Patrik Isestad (S).

I det treåriga projektet deltar förutom de tre kommunerna även
Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Rekrytering av personal till etableringscentrumen startas omgående.

--------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta:
Patrik Isestad (S),
kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn, 076-125 80 60, patrik.isestad@nynashamn.se
Petri Salonen (C), kommunalråd
och ordförande i socialnämnden i Haninge, 070-397 41 42, petri.salonen@haninge.se
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande Tyresö, 070-488 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se  

Sidan granskad 2017-10-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp