Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2016-12-06

Halvering av utsläpp resultat av samordnad varudistribution på Södertörn

Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution.

– En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn.

Att kommunerna på Södertörn upphandlat en distributör som enbart kör på förnyelsebara drivmedel har inneburit en halvering av koldioxidutsläppen för varutransporter. Samordningen pekar även mot en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas skolor och förskolor genom att sex gånger färre lastbilar än tidigare nu levererar till verksamheterna.

– Att redan nu kunna se den samhällsekonomiska nytta som projektet bidrar med känns naturligtvis väldigt roligt säger Jenny Bejker.

Södertörnssamarbetet kommer att tillsammans med Länsstyrelsen göra en utvärdering av samtliga miljömål, till exempel minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller.

– Samordnad varudistribution har en ambition att inte enbart vara ett av Sveriges största samordningsprojekt utan även att bli det bästa avslutar Jenny Bejker.

För mer information, kontakta projektledare Jenny Bejker, jenny.bejker@huddinge.se, telefon 08-535 313 65.


Fakta samordnad varudistribution:
En vanlig månad på Södertörn distribueras 1 126 400 kilo livsmedel, fördelat
på 375 rutter och cirka 3800 stopp och 10 400 order.

Samlastningen sker i från en distributionscentral, Widrikssons Åkeri AB.

Distributionscentralen distribuerar godset med lastbilar som körs på RME,
Biogas samt på Diesel Evolution, som reducerar CO2-utsläppen mellan 50-90 procent.

Södertörnskommunerna består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Sidan granskad 2016-12-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp