Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, grund- och gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt kultur och fritidsaktiviteter.

Organisationsbild över barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka på bilden för att se den i större format

Kort om barn-och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar all utbildningsverksamhet som bedrivs i kommunen, från förskola till vuxenutbildning.

Antal anställda

960

Kontaktuppgifter

barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se

Kontaktcenters telefon 08-520 680 00

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av barn- och utbildningsnämndenöppnas i nytt fönster
Kultur- och fritidsnämnden fattar politiska beslut som rör kultur och fritid.

Förvaltningschef

Lina Axelsson Kihlblom
08-520 683 03
lina.axelsson-kihlblom@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Tina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grundskola/grundsärskola
Jabil Seven, skolchef gymnasieutbildning/gymnasiesärskola/vuxenutbildning
Cajsa Johansson, planeringssekreterare
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstaben
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Agneta Ström Granlund, avdelningschef Kultur och fritid
Arne Almroth, enhetschef Kulturskolan
Carolina Wallberg, controller
Anna-Karin Tell, HR-partner
Helena Rydberg Granath, HR-partner
Henrik Schmidt, kommunikatör

Organisation

Avdelning Förskola

Avdelning förskola ansvarar för kommunens samtliga förskolor, kostenheten och familjecentral.

Avdelningschef
Tina Persson
08-520 682 01
christina.a.persson@nynashamn.se

Avdelningen Förskolas enheter

Kostenheten

Kostenheten i Nynäshamns kommun ansvarar för måltidsverksamheten till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg. Kostenheten vill ge både barn, ungdomar och våra äldre i kommunen en bra matupplevelse och inspirera till att prova på nya smaker och maträtter.

Kostenhetens webbsidaöppnas i nytt fönster

Enhetschef: Maud Gezelius

Familjecentralen

Familjecentralen har en öppen förskola för vårdnadshavare som har barn i åldern 0-5 år och som vill ha en trevlig stund och träffa andra föräldrar. Verksamhet i Ösmo och Stora Vika.

Avdelning Grundskola/grundsärskola

Avdelning förskola ansvarar för kommunens samtliga grundskolor och grundsärskolan.

Avdelningschef
Annika Setterquist
08-520 680 93
annika.setterquist@nynashamn.se

Avdelningen Grundskola/grundsärskolas enheter

Enheten för modersmål och studiehandledning

Enheten för modersmål och studiehandledning ska tillgodose att elever som är berättigade till modersmålsundervisning och studiehandledning får rätt möjligheter.

Modersmålsundervisning webbsidaöppnas i nytt fönster

Enhetschef: Monika Lundstedt (tillförordnad)

Naturskolan

Naturskolan fokuserar på utomhuspedagogik och är en resurs inom grundskoleavdelningen.

Naturskolans webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (extern länk)

Föreståndare: Mats Wejdmark

Avdelning Gymnasie, gymnasiesärskola, vuxenutbildning

Avdelning gymnasie/gymnasiesärskola/vuxenutbildning ansvarar för att kommunens gymnasieundervisning och vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret.

Avdelningschef
Jabil Seven
08-520 681 28
jabil.seven@nynashamn.se

Avdelning Kultur och fritid

Avdelning kultur och fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar, bibliotek och idrottsanläggningar.

Avdelningschef
Agneta Ström Granlund
08-520 738 91
agneta.strom-granlund@nynashamn.se

Avdelningen Kultur och fritids enheter

UNG Fritid

UNG Fritid ansvarar för kommunens fritidsgårdar.

UNG Fritids webbsidaöppnas i nytt fönster

Enhetschef: Kristian Slotte

Bibliotek

Enheten Bibliotek ansvarar för all biblioteksverksamhet i kommunen.

Enhetschef: Giovanna Jörgensen

Ösmo Simhall

Enheten Ösmo simhall ansvarar för driften av simhallen i Ösmo.

Enhetschef: Mikael Tegelstam

Anläggning och förening

Enheten anläggning och förening ansvarar för kommunens kultur- och idrottsanläggningar samt för samarbetet med kommunens föreningsliv.

Enhetschef: Sune Hamrin

Avdelning Stöd och utveckling

Avdelning Stöd och utveckling ansvarar för den centrala elevhälsan i Nynäshamns kommun och samordnar elevhälsans medicinska insats.

Avdelningschef
Katarina Malmström
08-520 684 42
katarina.malmstrom@nynashamn.se

Avdelningen Stöd och utvecklings enheter

Central elevhälsa

Den centrala elevhälsan består av specialpedagoger, skolpsykologer, skolläkare och samordnande skolsköterska.

Enheten för närvarostöd

Enheten för närvarostöd arbetar med insatser för att höja skolnärvaron i kommunens skolor.

Avdelning Förvaltningsstab

Avdelning Förvaltningsstab ansvarar för förvaltningens administrativa processer och centrala kommunikationsarbete.

Avdelningschef
Robert Jägare
08-520 683 70
robert.jagare@nynashamn.se

Avdelningen Förvaltningsstabens enheter

IKT-enheten

IKT-enheten ansvarar för driften av teknisk utrustning som används inom barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska verksamheter.

Sidan granskad 2020-04-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp