Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunens revisorer 2019-2022

För mandatperioden 2019 – 2022 har kommunfullmäktige utsett sex stycken revisorer

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Revisorerna och lekmannarevisorerna har genom upphandling anlitat sakkunnigt biträde till hjälp med revisionsuppdraget. För innevarande upphandlingsperiod har företaget PwC anlitats i syfte att genomföra olika granskningar på revisorernas uppdrag.

Lagreglerad revision och god revisionssed

Som stöd för att genomföra lagreglerad revision och följa god revisionssed använder kommunrevisionen:

  • Kommunallag och aktiebolagslag
  • Revisionsreglemente
  • God revisionssed i kommunal verksamhet
Sidan granskad 2020-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp