Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att:

  • fastställa vilka nämnder som ska finnas
  • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
  • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna ska betala.

Kommunfullmäktige styrs av en ordförande och vice ordförande samt ytterligare 41 ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti och fullmäktiges möten filmas. Du kan ta del av dem fem dagar efter det att mötet varit. Alla punkter visas i sin helhet och vissa punkter sammanfattas av ordförande.

Kommunstyrelsen lämnar förslag i alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om.

Sidan granskad 2019-06-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp