Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar från Daniel Adborns (L)

Här kan du se tidigare frågor som kommit in till Daniel Adborn och som han har besvarat.

2018-11-26

Fråga

Hej, förskolor och grundskola i Ösmo är fulla med mögel. Ni har valt att bygga en ny påkostad park i Ösmo, men tar ej tag i de riktiga problemen. Varför?
/Sofie

Svar

Hallå Sofie,
Vi tar tag i problemen, men kommunen har att hantera många olika problem och önskeställningar. Som tur är så har jag olika avdelningar som hjälper till med att hantera de olika frågorna.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för torget och fastighetsavdelningen för byggnaderna, och båda arbetar med att lösa sina respektive uppgifter. Fastighetsavdelningen arbetar för fullt med att planera och projektera för skolbyggnaderna i Ösmo, så det kommer ske arbete i dessa framöver så att byggnaderna blir bra, fräscha och har god arbetsmiljö. Jag får bara be om lite tålamod till.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2018-07-22

Fråga

Läser att ni svarat ja på frågan om byggnation av skolmatsal till Sunnerbyskolans elever. Det låter ju bra; MEN, jag har tillhört väntjänsten sedan 2006, alltid på Sunnerbo äldreboendet. Jag påpekade redan då till politikerna (bland annat L. Stenqvist) problemet om elevernas intrång på de boendes utrymmen. Redan då skulle ju byggnationen snarast ske.Jag skrev medborgarförslag i ärendet för nå´t år sedan men ärendet "bollas" ju alltid mellan de olika nämnderna. Priotiera detta bygge i kommunen , vad jag förstår finns ju mark och även ritningar som gjordes när Sunnerbyskolan byggdes till så nio klasser finns. Mitt drömceniaro är att våra hyresgäster(boende) på Sunnerbo får hela byggnaden för sig själva, får behålla köket som lagar härlig mat till dem. Det är så duktig personal och det är så viktigt att maten är bra, det är ju vad alla ser fram emot.
Detta är min åsikt, tack för ordet.
MVH
Gun Axelsson

Svar

Tack för din åsikt.
Ärendet har verkligen dragits i långbänk trots att fullmäktige upprepade gånger har beviljat medel för en matsal till Sunnerbyskolan. Matsalen ska ordnas framöver, men jag vågar inte ge någon tidpunkt i dagsläget för när det ska vara klart. Ha en fortsatt fin sommar.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

Återrespons från frågeställaren

Hej Daniel,   
Tack för snabbt och utförligt svar. 
Hälsningar Anna

2018-05-15

Fråga

Hej,
jag undrar varifrån de starka önskemål att etablera industriområde/företagspark väster om väg 73 vid avfart grödby/segersäng
kommer. Vilka intressenter finns?
(ref Nynäshamnsposten: https://www.nynashamnsposten.se/stockholm/nynashamn/nya-foretag-kan-ta-plats-intill-vag-73-industriomrade-planeras-mellan-vagen-och-segersanglänk till annan webbplats)
Anna

Svar

Hallå Anna, Det är många företag, både lokalt och regionalt, som är
intresserade av verksamhetsmark vid Segersäng. Det beror till stor del på det strategiska läget som Segersäng ligger vid med koppling till Norviks hamn, Haninges industriområde, Stockholm stad och den ev kommande Tvärförbindelse Södertörn (V73-E4). Det är olika intressenter med olika verksamheter som har hört av sig, men vad som sedan kan komma att ligga i området får kommunens planarbete utvisa. .

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

Återresons från frågeställaren

Hej Daniel,   
Tack för snabbt och utförligt svar. 
Hälsningar Anna

2017-10-11

Fråga

Jag ställer frågan varför det inte finns Wi-fi på Rossengården.
Åke

Svar

Hallå Åke, Jag har frågat förvaltningarna om detta och förstått att
arbete pågår med att ordna detta. Så det kommer framöver till Rosengården.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-03-29

Fråga

Hej! Vi är en relativt nyinflyttad familj som trivs superbra i Nynäshamn förutom en sak... vi upplever det anmärkningsvärt skräpigt på offentliga platser i Ösmo och Nynäshamn. Vägskyltar hänger, trasiga kantstenar, mycket klotter etcetera dåligt underhåll helt enkelt. Det känns trist på en sån stad som Nynäshamn som borde ha sån potential att intrycket är såhär. Är det något ni är medvetna om och jobbar med? Varför ser det ut såhär,
beror det på ekonomi? 

Linnea Engström

Svar

Hallå Linnea,

Välkomna till kommunen och vad roligt att höra att ni trivs i Nynäshamn! Vi är medvetna om att det finns förbättringspotential i kommunen vad gäller drift och underhåll. Vi arbetar med det på olika sätt genom långsiktig planering, underhållsplaner och felavhjälpande åtgärder. Men behovet är stort och vi är en kommun som växer, vilket ställer stora krav både på att
underhålla och att utveckla. Resurser är givetvis alltid en faktor. Ibland hänger det på pengar för att kunna köpa in material och tjänster, men oftast hänger det på personal och personalens tid för att kunna hinna med att göra allt som behövs.

Kommunen är väldigt stor till ytan och vi försöker arbeta så gott det går med
helheten. Vi har också väldigt många privata och statliga fastighetsägare som gränsar till kommunens offentliga ytor, där kan det ibland uppstå glapp i ansvarsfördelningen. Där försöker vi förbättra samarbetet oss emellan genom att vi dels försöka uppmärksamma dem på de synpunkter som förs
fram, dels hålla dem informera om vad kommunen gör eller tänker göra i området. Så att vi tillsammans kan arbeta för att hålla området som helhet snyggt och
välskött.

Kommunen har en utmärkt tjänst för att lämna felanmälan och synpunkter, ni hittar den här: http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Synpunkter-forslag-och-felanmalan-.html

Jag skulle bli väldigt tacksam om ni tog er tid att anmäla saker ni ser och hittar där. Det underlättar för oss att se allt behov och att kunna få in det i våra planer eller på dagliga arbetslistan. Skulle det vara så att ansvaret för frågan inte ligger på kommunen, så underlättar anmälningen för oss att kunna föra det vidare till rätt part.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-03-06

Fråga

År 2013 skrev kommunen på ett avtal med bland annat svenska
Stadsnät gällande utbyggnad av fiber i kommunen. Vad hände? Nu annonseras i NP om att kommunen har ett samarbete med Stadsnätsbolaget. Vilket? Det företaget ingår i samma grupp som Svensk Infrastruktur som försökte etablera sig för några år sedan med tvivelaktiga metoder. Går kommunen i god för att Stadsnätsbolaget är ett seriöst företag?   

Jan-Erik Ljusberg  

Svar

Hallå Jan-Erik Ljusberg, 

Som läget är nu så samarbetar kommunen med två företag vad gäller utbyggnad av fiber, Svenska stadsnät Ab och Stadsnätsbolaget. Vi har
ett mer formellt samarbetsavtal med Svenska Stadsnät ab, och en mer  informell samverkan med Stadsnätsbolaget som fokuserar på att underlätta
tillståndsgivning för marklov på ett smidigt sätt. Kommunen har inte gjort
någon juridisk eller ekonomisk bedömning av företagen, men kan konstatera att de bedriver verksamhet i många olika kommuner.  

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-02-21

Fråga

Hej.

Jag undrar om det i direkt anslutning till entrén
på Ösmo simhall kommer bli en parkering för funktionshindrade i och med
centrumlyftet? Som det är i dag är det långt att gå/rulla för att ta sig in
till entrén.

Linda Sandström, Lots för äldre-och funktionsfrågor

Svar

Hallå Linda,

Ja, vi har tänkt på det. Som det ser ut nu så är förslaget att det blir
parkeringsplatser för rörelsehindrade cirka 20 meter från simhallens entré.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-01-31

Fråga

Hej

Jag skrev till Dig angående den svartmålade husvagnen vid (AYA) 2016-10-15 den har nu funnits att beskåda på parkering vid gamla brandstationen sedan dess. Var där senast idag 21/1 och fotade bedrövelsen ser för j...... ut och är fortfarande uppställd på parkering vilket inte är tillåtet.
Vad gör Ni åt det denna gång ?? Hoppas få ett svar snarast.

Ingvar Grabler

Svar

Hallå Ingvar, 

Kommunen är medveten om att husvagnen står vid brandstationen och att det tyvärr ser väldigt skräpigt ut runtomkring. Tyvärr så står vagnen på privat mark, vilket sätter begränsningar för vad kommunen kan
göra. Vi har lämnat ärendet vidare till Polisen för hantering. 

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun 

2017-01-24

Fråga

Visserligen har det varit ett par olika inlägg om Bostadssituationen här i Nynäshamn Delvis på grund av att kommunen ska ta emot ett antal personer som erhållit asyl Jag far ju runt i kommunen och då har man
tid att ta sig en titt på lite olika platser Där det skulle kunna på ett
tämligen enkelt sätt att ordna bostäder till dessa personer 1/ Stora Vika vid
Torpängen.

Där står det gamla kontoret helt tomt och övergivet Skulle kunna bli plats för minst 40 personer 2/ Nynäshamn Industrivägen Ericssons/Teli deras gamla kontorsbyggnader där någon ville göra om det till
ungdomsbostäder för några år sedan Skulle kunna härbärgera minst 200 personer Är det ingen som funderat på dessa alternativ så att kommunen skulle kunna
uppfylla dom åtaganden som Staten lagt på oss Skulle vara roligt om någon ifrån kommunledningen kunde ge svar på varför dessa alternativ INTE diskuterats ?

Utan istället föreslår man tillfälliga (15 år) lösningar för att lösa det akuta problemet Dessutom så kommer dessa fastigheter även att finnas kvar efter 15 år

Rickard Ferm

Svar

Hallå Rickard Ferm

Tack för dina frågor!

Kommunledningen och kommunens förvaltningar har under längre tid diskuterat olika lösningar för att lösa bristen på bostäder som vi har, både för våra nuvarande kommuninvånare men också för nya. Det är tyvärr inte så lätt som vi skulle önska.

Många gånger sätter plan- och byggnadslagstiftning sina begränsningar på lösningarna, där krav på rätt detaljplaneklassning, tillgång till vatten och avlopp, brandskydd, tekniska konstruktion, trafikföring etcetera påverkar vad man kan, vill och får ekonomisk möjlighet till.

Som till exempel Stora vika vid Torpängen. Det området är klassat som industriområde med hamnverksamhet och används som det, vilket gör att ha bostäder där är i strid med plan- och byggnadslagen. För att ändra på det så måste detaljplanen göras om, vilket då troligen helt tar bort möjligheten att fortsätta driva industri och hamnverksamhet där. Vilket givetvis leder till en annan faktor som styr: fastighetsägarens vilja.

På uppdrag av nuvarande fastighetsägare kring Ericssons gamla kontor arbetar kommunen med en ny detaljplan för hela området som möjliggör omvandling från kontor till bostäder. Men detaljplanen är inte klar än och förhoppningen är att detaljplanen antas under hösten.

Här är det viktigt att klargöra att om man vill bygga ett hus som ska stå länge, eller omvandla befintliga hus till annat användningsområde, då är det bästa att man har en detaljplan som tillåter huset och dess användning eftersom då har man lov att göra detta utan tidsbegränsning.

Om man gör något med hjälp av tillfälligt bygglov så kan man bara få tillåtelse för det i upp till 15 år, sedan ska byggnaden/verksamheten bort. Det sätter givetvis en ekonomisk ram kring vilken väg som är lämpligast att gå: små projekt (gällande tid eller pengar) brukar kunna hanteras med tillfälligt bygglov och stora projekt går kanske inte ens att få lönsamma utan att ha en lämplig detaljplan. Banker lånar sällan ut pengar till byggnader som baserar sig på tillfälligt bygglov till exempel.

Ur kommunens synvinkel blir då den lättaste och effektivaste vägen fram givetvis att nyttja sin egen mark, och sitt eget bostadsbolag för att hitta lösningar. Därav förslaget med Estö till exempel, där kommunen äger platt mark med närhet till VA, el och vägar och dessutom har fördelen av att ligga i närheten till skolor, kollektivtrafik och handel. Med ett tillfälligt bygglov så kan kommunen sätta dit tillfälliga bostäder i avvaktan på att permanenta bostäder byggs på andra områden med lämplig detaljplan.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-01-11

Fråga

Hej.

I en fråga om fiber från oktober 2016 skriver du om ett planerat samarbete med Svenska stadsnät Nynäshamn AB. Är det samma företag som nu är ute i Sorunda -Grödby och marknadsför sig? De kallar sig bara stadsnätsbolaget och använder Kommunens logga i sin reklam/marknadsföring.

Tove

Svar

Hallå Tove,

Tack för din fråga.

Nej det är inte samma företag, utan är ett nytt företag om heter enbart Stadsnätsbolaget. Du kan hitta mer information om dem på länken nedan.

http://stadsnatsbolaget.se/

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-01-11

Fråga

Vad händer med upprustningen av 225:an från kommunens sida? Särskilt vad gäller en rondell i Porthuskorset. Finns det resultat av möten med trafikverk/länsstyrelse att redovisa?

Acke i Frölunda

Svar

Hallå Acke i Frölunda

Det beror på hur man menar med resultat.

Kommunen har haft möten med Trafikverket och det finns
minnesanteckningar från det senaste mötet den 16 juni 2016 på att kommunen fört
fram frågor och önskemål om åtgärder på V225, bland annat vid Porthus. Det enda
konkreta som vi kan uppvisa är svar på en del frågor, tyvärr inga förslag på
åtgärder eller ombyggnationer i nuläget.

Svaret gällande just Porthus var tyvärr inte positivt.
Trafikverket tycker att det är för liten trafikmängd på väg 534 för att
motivera åtgärden att bygga en cirkulationsplats.

Det svaret nöjer vi oss inte med utan kommer fortsätta
lyfta frågan för att påverka Trafikverket.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2017-01-11

Fråga

Varför heter det Nynäshamn?

PL

Svar

Hallå PL,

Jag är inte rätt person att svara på denna fråga, utan kommunantikvarien Maria Landin vore bättre.

Men om jag ska försöka kortfattat redogöra för vad Maria berättade för mig så blir det så här:Nynäs gård låg från början vid älgviken och hette Hässelby. När det inte längre gick att segla från Nynäsviken till gården flyttades den till sitt nuvarande läge och fick namnet Nya Näset. Så småningom
blev det Nynäs.

1892 inköptes Nynäs gods av professor Hjalmar Sjögren. Han
tog initiativet till att bygga den villastad och uthamn till Stockholm i
samband med Nynäsbanans tillkomst. Namnet på staden blev då kopplat till hans gods, men med tillägget hamn, alltså Nynäshamn.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2016-10-31

Fråga

Hej Jag undrar om ni har någon information om även Ekeby skall få möjligheten att få fiber?

Landsfjärden, Segersäng och Ösmo har allihop fått fiber och de ligger allihop inom 3-5 kilometers avstånd.

Har kommunen någon karta som visar var samtliga fibernätverk ligger nergrävda?

Vem har ansvaret för fiber inom kommunen och som jag kan få mer svar ifrån?

/Johan

Svar

Hallå Johan,

Kommunen har inte så bra översikt över var alla fiberkablar går, då det sköts av privata aktörer. Men Post- och telestyrelsen, PTS, har viss tillgång till sådant material har jag förstått, så jag får hänvisa dig dit.

På kommunen så är det nog stadsmiljöchefen Jesper Skoglund som har bäst kunskap om var det grävs just nu, i och med att stadsmiljöavdelningen ska bevilja eventuella schakttillstånd och marklov för detta. Kommunens IT-chef Rolf Lindkvist har bäst kunskap om kommunens planeringsavtal med Svenska stadsnät Nynäshamn AB.

Ha en fin vecka.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

Hej Jag undrar om ni har någon information om även Ekeby
skall få möjligheten att få fiber?

 Landsfjärden,Segersäng och Ösmo har allihop fått fiber
och de ligger allihop inom 3-5 km avstånd.
  

2016-10-15

Fråga

Hej
Jag har en undran över den svartmålade husvagnen som står uppställd på berget vid parkeringen "restaurang Aya" Nynäsvägen.

Den är väl att betrakta som permanent uppställd? Skall väl finnas bygglov? Hur sköter man det sanitära? Om det bara är att hitta en vacker plats så kommer jag med flera husvagnsägare också att inför sommaren ställa upp våra vagnar. Eller gäller det bara dessa stackars "tiggare".

Ingvar Grabler


Svar

Hallå Ingvar,
Denna fråga har vandrat inom kommunen och till slut landat hos mig att besvara.

Jag tog kontakt med stadsmiljöchefen Jesper Skoglund om din fråga och det har lett till att den svartmålade husvagnen nu är borttagen från plats.

Det finns mycket riktigt lagar och regler som gäller för bland annat uppställning av husvagnar, och dem gäller givetvis för samtliga inom Sveriges gränser.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-11-18

Fråga

Finns det handlingsplan o skyddsrum vid terroristdåd eller krig?

CL

Svar

Hallå CL,

Ja det finns skyddsrum på olika ställen i staden och i kommunen, som kan användas i händelse av krig. Vi arbetar med detta område tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Du kan hitta finna mycket information om detta på https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/länk till annan webbplats

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-09-16

Fråga

Hej

Finns det något sätt att stoppa förvandlingen av hela Sverige och även Nynäshamn till ett flyktingläger. Det ryktas om att Backlura skall bli ett Shariaområde och det innebär jätteproblem på kort och lång sikt, det kommer bli konflikter, våldsdåd med mera.

Nej, jag har INGET för dessa så kallade flyktingar som väller in och lever gott på bidrag i detta land och till råga på allt så skall vi anpassas efter dem och inte tvärtom, det är ju HELT befängt! Tycker ni politiker att deras stenålderskultur (hedersmord, tvångsgifte för barn, könsstympningar m.m.) är bättre än svensk demokrati och livsstilen i detta land?

Jag vill veta om de styrande i Nynäs kommer att acceptera shariazoner i Nynäshamn, för då är det verkligen dags att flytta härifrån.

Tack och hälsningar

Joacim

Svar

Hallå Joacim,

De styrande i Nynäshamn har inte något emot att ta hand om och hjälpa människor som flyr undan från krig, våld och annat elände, och antalet som vi hittills tagit emot är rätt litet i förhållande till vår folkmängd i kommunen. Vi förväntar oss naturligtvis att alla som uppehåller sig i Sverige följer svenska lagar och regler.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-09-14

Fråga

Hej Daniel.
Finns det någon trafikingenjör hos oss i Nynäshamn? Namnet tack. Även namnet på en belysningsingenjör.

Nu är jag trött på att mejla alla fel och att inte få några svar, belysningen på Apoteksgatan skull fixas den 18/8 men är ej gjord.

Varför är gatunamnsskyltningen så bristfällig i Nynäshamn?

Nu tänker jag mest på själva citykärnan.

Har bott i Nynäs i 2 år, och märker att turister står och vrider på kartor för att visa hur dom ska gå, greja ordentlig gatunamnsskyltning som typ Stockholm har.

Tommy Wallin

Svar

Hallå Tommy Wallin,

Ja, vi har en trafikingenjör anställd på stadsmiljöavdelningen, Birgitta Larsson heter hon.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar också för gatubelysningen samt gatuskyltning, så du kan prata med chefen Jesper Skoglund om detta.

(Vad jag hört så väntar avdelningen fortfarande på reservdelar, för att kunna laga belysningen på Fredsgatan.) Jag har inte tänkt på att gatuskyltningen skulle vara bristfällig i centrum, så det ska jag titta på när jag går hem ikväll.

Ha en trevlig vecka!

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-08-28

Fråga

Hej, jag läste att Ica Kvantums lokal ska säljas. Vi som bor i norra Nynäshamn har ju förlorat  mataffär och om detta inte är tänkt att bli en igen så föreslår jag att kommunen gör en simhall och något för ungdomar, klättervägg med mera. Något kul för kommun invånarna samtidigt som det aktiverar. Simhall skulle vi behöva här i Nynäshamn.

s.s

Svar

Hallå S.S

Tack för dina idéer och tankar kring detta område, det ska jag ha i åtanke framöver. Kommunen kommer bevaka vad som händer kring denna försäljning, och sedan får vi ta upp en diskussion med ägaren av fastigheten.

Jag önskar dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-04-17

Fråga

Med hur mycket kommer Nynäshamns Kommun som delägare i Alkärrsplans Utvecklings AB att delta i byggandet av en galleria? Har kommunen något ekonomiskt ansvar för hyresförluster?

Hur mycket har kommunen hittills plöjt ner i Alkärrsplansprojektet?

Jan-Erik Ljusberg

Svar

Hallå Jan-Erik,

Tack för dina frågor. Hela affären kring Alkärrsplan är rätt komplicerad att redovisa, vilket gör att jag försöker svara så kort och enkelt som möjligt på dina frågor. 

Fråga: Med hur mycket kommer Nynäshamns Kommun som delägare i Alkärrsplans Utvecklings AB att delta i byggandet av en galleria?

Alkärrsplans Utvecklings AB har ingått ett exploateringsavtal med kommunen, vilket innebär att bolaget köper mark av kommunen och ansvarar för exploatering och byggande av såväl handel som bostäder i Alkärrsplan.

Fråga: Har kommunen något ekonomiskt ansvar för hyresförluster?

Alkärrsplans Utvecklings AB äger Nynäshamns sjukhus och kommunen hyr sjukhuset av bolaget. Kommunen hyr i sin tur ut lokalytor i sjukhuset till sig själv och externa företag och tillgodogör sig hyresintäkterna. I och med att kommunen hyr hela sjukhuset så ansvarar kommunen fullt ut för eventuella hyresförluster. I dagsläget balanseras kostnader mot hyresintäkter.

Fråga: Hur mycket har kommunen hittills plöjt ner i Alkärrsplansprojektet?

Kommunen har hittills till och med 2014-12-31 haft en nettokostnad på 4,6 miljoner kronor för hela exploateringsprojektet. Intäkterna har uppgått till 89,6 miljoner kronor och utgifterna till 94,2 miljoner kronor.

Hela affären är ännu inte genomförd, då det bygger på att exploateringen av alkärrsplan genomförs, men vid projektets slut kommer nya intäkter och kostnader uppstå för kommunen.

Ha en trevlig helg.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2015-04-01

Fråga

Hej Daniel, det finns ett markerat strövområde vid Järflottavägen, varför underhålls det inte? Skulle även bli otroligt fina skidspår vintertid och locka folk från när o fjärran.

Håkan Lundin

Svar

Hallå Håkan,

Hela stora fastigheten Långholmen 1:11 (nästa allt från Torövägen till udden) tillhör Skärgårdsstiftelsen enligt kommunens fastighetsarkivet. Det finns inget avtal mellan kommunen och stiftelsen om skötsel av området, utan den hanteras av stiftelsen. Det är enligt uppgift Tommy Rensbo som svarar för underhållet åt skärgårdsstiftelsen.

Jag hoppas du får en fin påsk.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-11-13

Fråga

Hej igen.

Jag påpekade i tidigare brev angående parkeringen vid kyrkan och vad ser jag när jag tittar ut - plankorna är utbytta buskar är klippta parkeringen sopad. Ibland ger man Ris men nu får ni Ros och en guldstjärna i kanten.

Hälsningar
RS

Svar

Hallå RS

Tackar så mycket och kul att du är nöjd.
Jag vidarebefordrar din ros till gatu- och parkenheterna som har gjort jobbet.

Ha en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-09-29

Fråga

Du kommer väl att närvara vid samrådet med SAKAB i Stora vika den 9 oktober klockan 18.30 Stora Vika vandrarhem Marstaplan 3 ?

Havsörnen

Svar

Hallå Havsörnen,

jag kommer närvara på mötet i Stora Vika den 9/10.

Värt att notera är att Kommunen och politiska partier är inbjudna att samråd med SAKAB den 10/10 i Nynäshamn.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-09-08

Fråga

Hej

Daniel.2014.04.20 skrev jag ett brev till dig angående parkeringen vid kyrkan, (alla trasiga plankor) du svarade att dom håller på och städar upp efter vintern, undrar när vintern tar slut?

/RS

Svar

Hallå RS

Jag får be om ursäkt, i år sträckte sig vintern till kräftskivan tydligen.

Parkförvaltning ska titta på parkeringen i dag och ska laga staketet under veckan, har dem lovat mig.

Jag önskar dig en trevlig vecka!

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-08-21

Fråga

Hej Daniel!

Vilket datum kommer interpellationen angående förskolor tas upp i kommunfullmäktige ?

Finns det speciella regler vad som skall finnas när  kommunen bygger förskolor? Är inte det ett måste att ni bygger barnvagnsparkering med tak vilket det är i andra kommuner ???

Hur är det tänkt med bygge av centrala förskolor ?

Tidplan/Läge ?

Vad händer med de mögliga evakuerade förskolorna som nu står tomma  ska de säljas rivas eller vad? De kostar även pengar nu då det inte används, eller har jag fel ?

Vad kommer hända med Humlans skolas matsal idrottshall, grottan, och de andra byggnaderna som har fuktskador när och om kommer det åtgärdas ?

Johanna

Svar

Hallå Johanna

Interpellationerna om förskolorna från Sorundanet kommer tas upp i kommunfullmäktige den 10/9.

När kommunen bygger förskolor så finns det en del regler som vi givetvis ska följa, vad gäller teknik, energikrav, utformning av skolgård etcetera. Men vi har inget krav på att barnvagnsparkering med tak måste finnas.

Kommunens fastighetsavdelning håller på och arbetar med förslag till planer för vad vi ska göra med de utrymda förskolorna Humlan och Ankaret och vad vi ska ersätta dem med. Det finns ingen konkret tidsplan eller projektplan än, då vi fokuserat all kraft på att få i ordning ersättningsförskolorna, men det kommer.

Fram till dess att vi ersätter förskolorna så kostar de som är utrymda mycket riktigt lite pengar i drift. Dem behövs hållas lite uppvärmda för att inte fastigheten ska ta mer skada och börja falla ihop vilket kan orsaka fara för personskada i närområdet. Den kostnaden är väldigt låg för kommunen.

Vad gäller Humlan så kommer "grottan" och matsalen slås ihop med arbetet med förskolan och förändras i enlighet vad vi kommer fram till där för planer. Övriga delen av skolan kommer hanteras separat och hanteras i vår stora utredning om kommunens samtliga skolhus.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-20

Fråga

Jag blir väldigt förskräckt när jag dagligen ser folk unga som gamla  står och väntar på bussen i regn och rusk utan något som helst skydd blöta mat kassar barn och hundar. Nu måste ni agera mot SL eller vem det är som har något att säga i frågan,detta är inte mänskligt 2014. Hoppas på ett snabbt agerande

/arg

Svar

Hallå arg,

Det är SL och deras underleverantörer som ansvarar för busstolpar och kurer. Jag kommer ta upp frågan med dem vid vår nästa träff.

Jag hoppas du får en skön sommar.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-20

Fråga

Gotlandsläget
Eftersom kommunala bolag ej har svarsplikt:
Vilken är den stora fördelen med fasta trailers i påfarten? Dom nya personbilslinjerna är nu på plats i hamnansiktet. Den enda hamnen i hela världen med denna lösning!

/Johan Sturesson

Svar

Hej Johan,

Tack för ditt brev med frågor om verksamheten i hamnen.

Dina frågor om trailers och personbilslinjerna i hamnen ber jag att få hänvisa till Stockholms Hamnar, som ansvarar för dessa investeringar och driver verksamheten i hamnen.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-07-10

Fråga

Hej Daniel!

Är badstranden vid Revudden privat eller allmän? Oavsett ägare, vem ansvarar för underhåll och säkerhet?

Niclas

Svar

Hallå Niclas,

Det är en jättebra fråga, som jag tror kommunjuristen är bäst lämpad att svara på så jag skickar frågan vidare till henne.

Ha en trevlig sommar.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-20

Fråga

Hej Daniel igen.
Jag skickade några bilder till dig tidigare i våras bland annat bilder från Parkeringen vid Kyrkan,går det inte att byta ut dessa trasiga plankor, nu när snart alla turister kommer,och övriga besökare till Kyrkan. Är det ingen som har tittat på eländet ser för jävligt ut (ursäkta uttrycket).Var vänlig och AGERA.
Runar

Svar

Hallå Runar,

Kommunens park- och gatuenhet arbetar med att städa upp efter vintern som varit och att ta hand om kommunens allmänna ytor. Jag vidarebefordrar dina synpunkter till enheten, så kommer de ta tag i detta.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-14

Fråga

Hej Daniel!

Nu är det hög tid att få kännedom om dina tankar runt utvecklingen/upprustningen av Stora Vika och få ta del av hur du ser på Kalkbrottet som ett kommande rekreationsområde för kommunens innevånare och inte en deponiplats för miljöfarligt avfall! Samtidigt vill jag passa på att bjuda in dig till Fjärilens dag den 14 eller 15 juni klockan 11 - 15.

Ta gärna upp frågan med Marit Paulsen när hon kommer om hur hon ser på den planerade avfallsdeponin, där det finns EU skyddade växter och insekter ? Kommunen kanske kan få hjälp att stoppa SAKAB den vägen.

Havsörnen

Svar

Hallå Havsörnen,

Tackar så mycket för inbjudan till Fjärilens dag.

Min tanke, liksom FP och S, runt Stora Vika kalkbrott är mycket tydlig. Vi är inte det minsta intresserade av att SAKAB etablerar sig i Stora Vika, utan vi vill att Stora Vika och omkringliggande områden utvecklas för bostadsändamål och rekreationsområde. Det har vi redan skrivit in i kommunens Översiktsplan, och nu håller vi på att arbeta med en mer detaljerad utvecklingsplan för området som ska förstärka detta.

Vår åsikt har vi framfört upprepade gånger till SAKABs ledning, samt till länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för detta.

Jag ska absolut ta upp frågan med Marit Paulsen, ju fler som känner till vår inställning desto bättre.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-22

Fråga

Hur tycker du Vanstaskolan fungerar?
Din social demokratiska kollega Lisa V vill tydligen inte ställa upp längre på någon träff där jag som förälder vill lämna min syn på skolan.

Senaste tiden har och skall flera elever byta skola.
/SK

Svar

Hallå SK,
Ibland kan det vara svårt att få till ett personligt möte.

Du är givetvis alltid välkommen att skicka in synpunkter och kommentarer om skolans verksamheter till Barn- och utbildningsförvaltningen. Här finns bland annat en mall som du kan använda dig av för det.

Det har pågått ett förändringsarbete inom skolans område, vad gäller pedagogik, rutiner och organisation, under de senaste 2 åren. Det kan givetvis göra att verksamheten uppfattas som lite rörig emellanåt, men jag tycker att Vanstaskolan hanterar det på ett bra och seriöst sätt och att de alltid försöker lösa de problem som uppstår. Att elever byter skolor är inget onormalt och kan bero på många olika skäl.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-14

Fråga

Hej, i ett antal år har föreningar, privatpersoner, skolor med mera kunnat söka bidrag ur miljö- och klimatfonden. I år har kommunen inte vad jag vet annonserat ( till exempel som tidigare i NP ) eller på något annat sätt informerat invånarna om ansökningstid m.m. Är ekokommunens miljö- och klimatfond nedlagd? Om så är fallet, i vilket protokoll kan vi invånare ta del av detta.
/Jan Ohlsson

Svar

Hallå Jan,
kommunens miljö- och klimatfond ändrade skepnad förra året och har nu blivit ett miljöpris. Jag har bett förvaltningen lägga upp information om detta på kommunens hemsida och att ordna så att annonsering sker i NP. Så mer information kommer snart.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-14

Fråga

Vad jag förstår så är det ånyo dags att göra en ny plan för Ösmo centrum.
Är det då inte dags att göra plats för en utomhusbassäng vid simhallen?
Flytta bort bussarna från centrum.
/Bosse

Svar

Hallå Bosse,
kommunen arbetar vidare med att ta fram en detaljplan för Ösmo centrumområde, som är fortsättning på den fördjupade översiktsplanen för Ösmo som vi arbetat med tidigare. Där finns det många förslag på vad som kan göras och hur, att flytta bort bussarna från centrum är absolut en av tankarna. När kommunens planenhet har sammanställt ett förslag, så kommer planen gå ut på samråd där alla har möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-14

Fråga

Kommer det att bli STOR SPEL med Fia och Schack på banantorget vid ombyggnad?
/CL

Svar

Hallå CL,
det kommer inte bli något storspel på stadshusplatsen när den renoveras, utan vi kommer bland annat byta ut bänkar och ordna med mer belysning.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-10

Fråga

Varför har Skolgatan Vikingavägen Industrivägen med mera så stora hål att bilen går sönder? Ni måste väl själva åka på gatorna någon gång så ni ser att de måste efterhållas?
/CL

Svar

Hallå CL,

Kommunens gatuenhet låter extern firma inspektera samtliga gång-, cykel- och bilvägar vartannat år, och därefter tas en åtgärdslista fram som gatuenheten arbetar med under åren.

Skolgatan ,Vikingavägen och Industrivägen är inte medtagna i årets beläggningsprogram eftersom det finns många gator som har större behov. Vad gäller Skolgatan och Industrivägen finns planer på större ombyggnad eventuellt 2015.

Gatuenheten kontrollerar dock regelbundet själva vägnätet samt tar emot anmälningar från kommunens invånare som gör att vi lagar akuta skador som  potthål och dylikt. Du kan själv anmäla fel och brister du hittar via kommunens felanmälning.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-10

Fråga

Servitut, planbestämmelser med mera

Gemensamhetsanläggning: Nynäshamn Nederfors GA:1.

Vill gärna veta vad som finns om denna fastighet Nederfors 16 eller om något planeras.
/CL

Svar

Hallå CL

Jag antar att frågan gäller Nederfors 2:16.

Där fick man bygglov 2010 för nybyggnad av ett enbostadshus och slutbevis utfärdades 2012.

2011 ansökte man om förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av ett till enbostadshus men det avslutades 2012. Antagligen tog de tillbaka sin ansökan.

Om du vill ha ett mer detaljerat svar, så ber jag dig ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-08

Fråga

Hej!

Jag har tidigare frågat men fått ett vagt svar av kommunens planarkitekt, men du kanske vet vad som hänt och skall hända?

På kommunens hemsida finns under pågående planer information om Kalvö industriområde. I det bifogade dokumentet beskrivs hur det ska bli båtuppläggningsplatser med mera samt trottoarer. Problemet är att dokumentet är upprättat 2007!

Vad har hänt?

/Jan-Erik

Svar

Hallå Jan-Erik

Mycket riktigt som du frågar så arbetade kommunen 2007 med ett planförslag som inkluderade utbyggnad av industrimark, en slamplatta för reningsverket och båtuppläggningsplatser vid Kalvö. kommunen valde att inte gå vidare med den planen på grund av olika skäl.

Kommunen arbetar nu vidare med planen för slamplattan och har påbörjat en förstudie för mer verksamhetsmark i Kalvö. I den förstudien ingår det också att utreda frågan om båtuppläggningsplatser.

Med vänliga hälsningar
Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-04-04

Fråga

Hej Daniel,
finns det planer på fibernät till Norsbol?

Med vänlig hälsning Rolf H

Svar

Hallå Rolf,
Kommunen har nyligen startat upp ett samarbeta med Svenska stadsnät Nynäshamn för att hjälpa dem med planering och kontakter med byalag, för att de på sikt ska kunna se till att god bredbandsanslutning finns i hela kommunen.

I och med att kommunen snart kommer påbörja en VA-utbyggnad, så tror vi också att det finns goda möjligheter till att samköra en utbyggnad VA/IT tillsammans.

Men jag tror att det är bäst att du tar kontakt med svenska Stadsnät Nynäshamn, förslagsvis via deras hemsida www.nynasstadsnat.selänk till annan webbplats, för att få information om vad som gäller för bredband till just ditt område.

Ha en trevlig helg.

Med vänliga hälsningar

Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

2014-03-24

Fråga

Hej!
Jag undrar vilka regler som gäller i kommunen för borttag av träd på kommunens mark. I mitt fall står en stor björk cirka 5 m utanför våran tomtgräns och tar all näring från vår häck. Häcken som under många år har varit hög och vacker blev sjuk i samband med att björken växte upp. Häcken slutade att få löv nertill och bladen blev små och fick dessutom löss. (Björkar är värdträd för löss). Blev tvungen att klippa ner häcken och nu vill den inte växa upp där björken står.  Har vid flertal tillfällen varit i kontakt med ansvarig på kommunen och blivit lovad att den ska tas ner, men nu har jag via mail fått besked att kommunen inte tar björken.

/Gudrun Stenberg

Svar

Hallå Gudrun,
Kommunen har ingen generell policy för borttagning av träd på kommunal mark, utan det hanteras efter förfrågning i varje enskilt fall. Du kan vända dig till stadsmiljöavdelningen eller kommunens skogsförvaltare beroende på var trädet/träden står.

Vanligtvis vill kommunen uppmuntra grönska inom tätort, särskilt längs gator och gång- och cykelvägar.

Med vänliga hälsningar

Daniel Adborn (FP)
Kommunalråd,
Ordförande Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Nynäshamns kommun

Sidan granskad 2019-08-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp