Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vuxen- och funktionshinderområdet

Kommunen har det samlade ansvaret för omsorg och insatser för personer med olika funktionsnedsättningar.
Funktionshinderområdet erbjuder insatser till personer med funktionsnedsättningar i form av gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans, korttidstillsyn, avlösarservice, kontaktpersoner och ledsagarservice.

Verksamheter

 

Sorunda gruppbostad och dagliga verksamhet
Björkbackens gruppbostad
Solgläntans gruppbostad

Sofia Stenman
enhetschef
08-520 680 66

Postmästarens gruppbostad
Ribbans gruppbostad
Trehörningens gruppbostad
Släggans servicebostad

Susanne Widmark
enhetschef
08-520 684 31

Nickstadalens dagliga verksamhet
Leveransgruppens dagliga verksamhet
Horisontens dagliga verksamhet
Boendestöd

Birgitta Nyström
enhetschef
08-520 736 89

Assistansverksamhet
Eva Hanström
enhetschef
08-520 680 30

Enheten för personer med beroendeproblematik/psykisk ohälsa
Marianne Lundin Lagestam
enhetschef
08-520 737 87

Sidan granskad 2018-03-22
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp