Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Mark och exploatering

Mark och exploatering ansvarar för förvaltning, utveckling och exploatering av kommunens mark. Mark- och exploateringsenhetens uppgifter är att ansvara för försäljning och upplåtelser av mark som ägs av kommunen. Enheten hanterar arrenden och andra rättigheter, avtal för köp och försäljning av fastigheter. 

Exploateringar av kommunens mark för bostadsområden med mera hanteras av mark- och exploateringsenheten. Enheten är kontakt för exploatörer som söker mark att bygga på och sköter förhandlingar med byggherrar avseende avtal för att genomföra en exploatering. Mark- och exploateringsenheten utvecklar nya industriområden och är kontakt för de som vill köpa industrimark. 

Mark- och exploateringsenheten ansvarar även för förvaltningen av kommunens skogsfastigheter och bedriver skogsbruk på dessa.

Sidan granskad 2018-05-22
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp