Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för kommunstyrelsen som ledningsorgan. På uppdrag av kommunstyrelsen planerar, samordnar och följer kommunstyrelse-förvaltningen upp hela verksamheten som det är beslutat att fungera enligt kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen Avdelningen för  planering och samhällsutveckling Ekonomiavdelningen HR-avdelningen IT-avdelningen Kansliavdelningen

Tommy Fabricius är kommundirektör samt även förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen och chef för övriga förvaltningschefer.

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar

Kansliavdelningen huvudsakliga uppgifter är juridik, dokument- och ärendehantering, arkiv samt att vara sekretariat för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Tillförordnad chef för avdelningen är Christian Wigren.

Avdelningen för  planering och samhällsutveckling ansvarar  för strategiska frågor beträffande infrastruktur och fysisk planering, näringslivs- och EU-frågor, kommunövergripande information, marknadsföring, mark och exploateringsfrågor samt folkhälso- och säkerhetsfrågor.
Chef för avdelningen är Mikael Gustafsson, tillförordnad planeringschef.

Ekonomiavdelningen har som huvudsakliga uppgifter att stödja den övriga organisationen i ekonomifrågor.
Chef för avdelningen är Dan Olén, tillförordnad ekonomichef.

Arbetsgivaravdelningen har som arbetsuppgift att strategiskt arbeta med arbetsgivarpolitik, personal/chefsförsörjning, förhandlingsverksamhet, avtal, arbetsrätt med mera. Avdelningen ska också stödja den övriga organisationen i personalfrågor vad gäller löne-, pensions- och övriga personalfrågor samt system- och utvecklingsansvar för kommunens personal- och lönesystem.
Chef för avdelningen är Linn Marsten, tillförordnad personalchef

IT-avdelningen har ansvar för löpande drift och all datadrift i kommunens nätverk. Datadriften utförs av ett externt företag. Till avdelningen hör också systemstöd och kontaktcenter.
Chef för avdelningen är Per Österberg,tillförordnad IT-chef

Sidan granskad 2018-05-22
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp