Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som ledningsorgan.

Barn- och utbildningsnämnden omfattar verksamheterna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet och övergripande elevhälsoarbetet i Nynäshamns kommun, samt godkänner och utövar tillsyn över fristående förskolor, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg.

 • Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • Grundskola
 • Gymnasieskola, och vuxenutbildning
 • Särskola och Gymnasiesärskola
 • Kulturskola och Naturskolan
 • Skoldatatek och Språkotek
 • Skolskjutsar
 • Skolmåltider

Kultur- och fritidsnämnden omfattar verksamheterna

Kultur- och fritidsnämnden ansvar för kultur- och fritidsverksamhet i Nynäshamns kommun.

 • Biblioteksverksamhet
 • Kulturbuss
 • Konsthall
 • Bild- och folkrörelsearkiv
 • Bidrag till kulturföreningar och studieförbund, Lotteritillstånd
 • Kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar
 • Kulturverksamhet för barn och ungdomarmed funktionsnedsättning.
Sidan granskad 2017-09-04
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp