Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Vy över ängar mellan Aska och Åvik i Sorunda

Leader Stockholmsbygd ger ekonomiskt stöd för utveckling

Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och en lokal utvecklingsstrategi. Det är med andra ord boende och verksamma inom området som driver utvecklingen. Föreningen erbjuder möjligheten att få ekonomiskt stöd för de som vill driva ett projekt med ett gemensamt behov till förbättring inom ett område.

Bord på grön kulle

Bord på kulle vid kalkstensbrottet i Stora Vika. Foto: Ellinor Lagerberg

Leader arbetar med stöd från landsbygdsfonden, socialfonden och havs-/fiskerifonden och arbetet regleras av Jordbruksverket. Det finns 48 leaderområden i Sverige varav ett är Leader Stockholmsbygd. Inom det här området finns en delad budget på 46 miljoner kronor som man kan ansöka om. Pengarna i fonden är insamlade av EU, staten och de medverkande kommunerna. Metoden fokuserar på att skapa en attraktiv bygd att bo och verka i, en attraktiv bygd att besöka, lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet och en god miljö och ökad hållbarhet. Nyckelord för Leader som kan hjälpa dig förstå vad arbetet går ut på är underifrånperspektiv, lokal kunskap, samarbete, tre-partnerskap, nytänkande och lokalt fattade beslut.

Liten hamn med röda hus

Utblick över Öjas västhamn. Foto: Ellinor Lagerberg

Syftet är att projekt som drivs enligt leadermetoden skapar enighet mellan människor och organisationer samtidigt som det utvecklar ett område inom livskvalitet, arbetstillfällen, god miljö, företagande och social inkludering. Samtidigt ska det stimulera en ökad sysselsättning, förbättra den offentliga och kommersiella servicen, skapa ett nätverkande mellan målgrupper och företag och utveckla ny teknik.


Föreningar och företag som driver projekt för lokalt ledd utveckling kan söka projektstöd om det uppfyller Leaders urvalskriterier och uppfyller deras villkor. Den som vill söka stöd går till väga genom att först kontakta leaderkontoret och sedan skicka in en idéskiss. Vid intresse går det att läsa mer på Leader Stockholmsbygds hemsida för mer information: http://www.leaderstockholmsbygd.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kusten på en ö vid den fria horisonten

Öjas södra udde med utblick över den fria horisonten. Foto: Theodor Colbing

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp