Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Folkhälsoarbetet i Nynäshamns kommuns kommun

Nynäshamns kommun satsar på att förbättra invånarnas hälsa. Ett målinriktat folkhälsoarbete stimulerare till bra hälsa hos kommuninvånarna och minskar de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.

Årets folkhälsokommun 2015

Nynäshamns kommun blev av Svensk förening för folkhälsoarbete blivit utsedda till årets folkhälsokommun 2015. Motiveringen var: ”För ett genomtänkt och gediget folkhälsoarbete - med tydligt fokus mot målet att uppnå en jämlik hälsa - som på ett föredömligt sätt knyts samman med arbetet för en hållbar utveckling. Kommunen har en väl utvecklad ”policycirkel” med tydliga mål baserade på kartläggning av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Utöver det antas även en kvalitetssäkrad implementering och en detaljerad och kritisk uppföljning för att formulera nya mål." 

Arbetet sker i verksamheterna

​Det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet sker varje dag i kommunens verksamheter. Inom skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och samhällsplanering möter kommunens personal invånarna och gör tillsammans ett fantastiskt arbete för att varje individ ska få så bra förutsättningar som möjligt för en god hälsa. Men samhället förändras hela tiden och verksamheterna måste återkommande utveckla sina arbetsformer. Kommunens folkhälsoarbete ger stöd i utvecklingsarbetet.

Som stöd i arbetet finns folkhälsomedel

Alla föreningar och kommunala verksamheter i Nynäshamn som har en idé inom ramen för ett utvecklingsarbete kan söka pengar från de särskilt avsatta folkhälsomedlen. Pengar beviljas för både små och stora hälsosatsningar. Ekonomiskt stöd till kommunens egna verksamheter betalas ut i maximalt tre år. Därefter ska de delar som varit framgångsrika övergå i det ordinarie arbetet.

Mer information om pågående och avslutade folkhälsoprojekt hittar du via menyn till vänster.

Nynäshamns modell för folkhälsosatsningar

Hur man söker pengar till folkhälsoprojekt ser olika ut för olika aktörer. Kommunens egna verksamheter skriver ett så kallat projektdirektiv som ansvarig nämnd godkänner. Efter det beslutar kommunstyrelsen om projektet ska få pengar eller inte.

Föreningar som vill söka pengar ansöker direkt till kommunstyrelsen. Ansökan måste uppfylla vissa krav för att bli godkänd. Om beloppet är högre än 25 000 kronor så fattar kommunstyrelsen beslut. Ansökningar med lägre belopp behandlas direkt av kommunstyrelseförvaltningen.

Mer information om riktlinjerna för nämndprojekt, föreningsprojekt och ansökningsblanketter hittar du i rutan till höger.


Beslutsprocessen för förvaltningarnas folkhälsoansökningar

Sidan granskad 2017-06-29
Sidansvarig: Catherine Bohlin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp