Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Avslutade folkhälsoprojekt

Under årens lopp har många olika och spännande folkhälsoprojekt påbörjats och avslutats. Den gemensamma nämnaren har varit att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Nedan hittar du exempel på avslutade projekt som nu är en del av kommunens ordinarie arbete. Längre ner hittar du också exempel på folkhälsoprojekt som olika föreningar genomfört de senaste åren. I rutan till höger hittar du en sammanställning av alla folkhälsoprojekt som genomförts sedan 2006 och slutrapporter. 

Kommunala nämndprojekt

Socialtjänstens ungdomsteam

Att tidigt fånga upp signaler och att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna snett var kärnan i socialtjänstens projekt. Resultatet av den treåriga satsningen har blivit att man inom ungdomsenheten samarbetar mellan professionerna. Genom tydligare kommunikation och smartare användning av personalens kompetenser kan verksamheten hjälpa ungdomar på ett bättre sätt, oavsett hur problembilden ser ut. Projektet avslutades i december 2014. Ungdomsteamets nya arbetssätt kommer från och med 2015 att fortsätta i det ordinarie arbetet.

Tillgänglig fritid för alla

Projektet syftade till att skapa meningsfulla och ledarledda fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kommunens fritidsledare har under projektperioden provat olika metoder och arbetssätt. De mest framgångsrika har varit aktiviteter som anpassats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetet med så kallade mobila fritidsledare och ett utökat samarbete med föreningslivet är insatser som förväntas ge resultat på lite längre sikt. Ett resultat av samarbetet med föreningarna som ses redan nu är den nya skejtboardparken som invigdes i slutet av 2014.

Hälsofrämjande skolutveckling i Sorunda

Att utveckla en miljö och ett förhållningssätt som leder till bättre skolresultat är utgångspunkten för projektet. Projektet startade hösten 2012 och avslutades sommaren 2015. Den största delen av projektet har handlat om att utveckla kunskap och arbetssätt som stödjer barn i behov av särskilt stöd.

SPRING (Skugga, Pedagogik, Rörelse I Natur och Gårdsmiljö)

SPRING-projektet pågick under 2008-2011. Syftet var att utforma utemiljöerna på Nynäshamns förskolor och skolor på ett sätt som uppmuntrar till lek och rörelse. Utformningen av gårdarna skulle också skydda mot skadlig UV-strålning och underlätta för utomhuspedagogik.

För mer information kontakta Mats Wejdmark på Naturskolan. Telefonnummer 08-520 737 09. Du kan också läsa mer om projektet via länkarna till höger.

Föreningsprojekt

Fasta motionsrundan (2005-2011) Inom ramen för projektet fasta motionsrundan arrangerades regelbundna promenader i Nynäshamn, Stora Vika, Sorunda och Ösmo.  Projektet syftade till att stimulera till fysiskt aktivitet, ökad trygghet och social gemenskap.  

Evenemang för funktionsnedsatta  (2012) Fem föreningar fick projektmedel för att tillsammans arrangera "Världsdagen för funktionshindrade" i december 2012. Arrangemanget bjöd på både föreläsningar och aktiviteter. 

Röda korsets bussutflykter för äldre (2011-2016) Varje sommar erbjuds äldre som har svårt att ta sig ut på egen hand en bussutflykt till någon trevligt plats där de blir bjudna på mat och kan njuta av den sociala gemenskapen.  Projektet syftar till att minska isolering och ensamheten bland seniorer.

Sidan granskad 2016-10-09
Sidansvarig: Catherine Bohlin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp