Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ekokommun Nynäshamn

Nynäshamn är en Ekokommun vilket betyder att kommunen ska främja utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa.

Sommarhamn

Foto: Jonas Qvarfordt

Sekom logga

Nynäshamn är en Ekokommun

Ekokommunkonceptet bildades redan 1980 i Finland och introducerades i Sverige 1983 i Övertorneå kommun. I Ekokommunkonceptet utgick man från den fina miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den lokala livsstilen som den bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom ett samspel med naturen skulle även arbetstillfällen skapas. Prefixet "Eko" kom att stå för både ekologi som ekonomi. Med tiden bildades ett nätverk med ett femtontal kommuner. Nätverket tillkom som ett svar på kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering. Nynäshamn gick med i nätverket 1991 och 1995 bildades föreningen Sveriges Ekokommuner.

Medlemskapet

Kraven för medlemskap i Sveriges Ekokommuner är att kommunen ställer sig bakom hållbarhetsprinciperna (se nedan) och därmed delar föreningens vision, samt har ett strategiskt program för det lokala miljöarbetet. I Nynäshamns kommun utgör de lokala miljömålen det strategiska programmet, men tankarna finns genomsyrade i ett antal fler dokument, till exempel översiktsplanen, Klimatstrategi och energiplan, samt dokumentet Regler och riktlinjer för hållbart byggande.

Som medlemmar förväntas kommunerna även delta och föreslå aktiviteter i föreningen, rapportera in ett antal nyckeltal för att följa kommunens utveckling i ett antal frågor, dela med sig av kunskap, samt representera föreningen i olika sammanhang.

De fyra hållbarhetsprinciperna

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet. Hållbarhetsprinciperna är dessa:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk:

1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. Till exempel fossil olja och kol, samt metaller.

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande kemikalier.

3. undanträngning med fysiska metoder. Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt:

4. från att tillgodose sina behov. Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt tre huvudinriktningar. Sveriges Ekokommuner ska vara:

  1. Förebilder och föregångare i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.
  2. Pådrivare och opinionsbildare för de lokala hållbarhetsfrågorna.
  3. En kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte såväl mellan medlemskommunerna som till andra aktörer nationellt och internationellt.
 
Klimatkommunernas logga

Nynäshamn är en Klimatkommun

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Idag består Klimatkommunerna av 37 medlemmar, från Skellefteå i norr till Malmö i söder. För att få gå med i Klimatkommunerna krävs att kommunen har ett levande och långtgående klimatarbete, vilket Nynäshamns kommun har.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för resultat. Klimatkommunerna sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och förstärker kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna startade som ett nätverk 2003, och blev i november 2008 en förening. Nynäshamn blev medlem i föreningen 2013.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-08-27

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp