Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-12-20

Medborgar­undersökningen - här är resultatet

Resultatet av vårens medborgarundersökning är klart. Undersökningen visar vad nynäshamnarna anser om kommunens verksamheter, medborgarnas inflytande på kommunala beslut och kommunen som en plats att leva och bo på.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som Nynäshamns kommun har genomfört vartannat år sedan 2007, i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Alla landets 290 kommuner erbjuds att delta och vid senaste årets undersökning deltog 131.
Under våren fick 1 200 nynäshamnare mellan 18 och 84 år erbjudande om att delta i undersökningen. Av dem svarade 40 procent på enkäten. Siffrorna är inte statistiskt helt säkerställda.

Enkäten består av tre delar:

  • Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att leva och bo på.
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter.
  • Vad tycker medborgarna om inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Resultaten redovisas sedan som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och allt från 75 och högre tolkas som mycket nöjd.

Kommunen som plats att leva och bo på

Betyget för Nynäshamns kommun som en plats att leva och bo på är 53 (55*). Genomsnittsresultatet för de andra medverkande kommunerna ligger på 60. Invånarna svarade på frågor om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet.

Kommunens verksamheter

Betyget för Nynäshamns kommuns verksamheter är 42 (42*). Genomsnittsresultatet för de andra medverkande kommunerna blev 55. Enkätfrågorna handlade bland annat om bemötande och tillgänglighet, skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, vatten och avlopp, idrotts- och motionsanläggningar, kultur och räddningstjänsten.

Inflytande i Nynäshamns kommun

Här har invånarna bedömt möjligheterna till inflytande i Nynäshamns kommun. Resultatet blev 30 (33*), vilket kan jämföras med 40 för de andra kommunerna som deltog i undersökningen. Frågorna handlade om information, kontakt, förtroende och påverkan.

Under rubriken Dokument finns länkar till hela undersökningen.

*Resultat vid förra undersökningen år 2016.

Text: Sara Ahl

 

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-12-20
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp