Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-12-07

Klart med planeringschef och kanslichef

Nu är det klart att Mikael Gustafsson och Christian Wigren har rekryterats till tjänsterna som planeringschef respektive kanslichef. Det innebär att kommunledningsgruppen nu är komplett.

Foto: Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson kom till kommunen i december 2014 som stadsbyggnadschef. Han har en lång och bred erfarenhet som bland annat trafik- och finanspolitiskt sakkunnig, utredare och handläggare inom olika områden samt ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott. Sedan juni i år har han verkat som tillförordnad planeringschef och nu står det alltså klart att han får fortsatt förtroende.

”Ett drömjobb”

- Det var faktiskt länge sen jag kände mig så himla glad över någonting. Det känns otroligt bra, säger Mikael. Ända sedan jag utbildade mig till samhällsplanerare har jag drömt om att få jobba med översiktlig planering och att få vara chef. Nu får jag både och. Det är ett drömjobb.

- Jag ser fram emot att få förverkliga den nya samhällsbyggnadsprocessen och hoppas att jag med engagemang och lyhördhet kan bidra med en effektivisering av verksamheten. Jag ser också fram emot att få fortsätta att verka som brygga mellan politiken och tjänstemannaorganisationen, säger Mikael Gustafsson.

Foto: Christian Wigren

Christian Wigren har arbetat inom kommunen sedan mars 2016 som flyktingsamordnare och lärare på vuxenutbildningen NKC. Christian är i grunden statsvetare och lärare med stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter framförallt från olika roller inom Migrationsverket. Sedan juni i år har han haft rollen som tillförordnad kanslichef och nu står det alltså klart att även Christian får fortsatt förtroende.

” Öppenhet – trovärdighet – förutsägbarhet”

- Det känns så klart jättebra. Jag har trivts väldigt bra som tillförordnad kanslichef och nu känns det bra att kunna jobba vidare långsiktigt med de här frågorna. Jag vill jobba för att kommunen ska bli än mer tillgänglig och att det blir en förutsägbarhet i hur kommunen jobbar i frågor som har med lagar, avtal och offentlighet att göra. Jag vill visa att kommunen är att lita på och gör det vi ska genom en öppenhet, trovärdighet och förutsägbarhet, säger Christian Wigren

Kommundirektör Tommy Fabricius är nöjd med rekryteringen av ny kommunledning.
- Vi har nu avslutat en rekordstor rekrytering av helt ny kommunledning. Mot bakgrund av att det vid rekryteringsstarten fanns en hel del farhågor om svårigheter att finna rätt kompetens, så kan vi nu konstatera att resultatet är klart över förväntan. Det förstärks av de två sist rekryterade cheferna, som har relevant bakgrund och erfarenhet; Mikael av samhällsplanering som stadsbyggnadschef och Christian av myndighetsutövning som chef i ett statligt verk, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

En komplett kommunledningsgrupp

Både planeringschefen och kanslichefen ingår i kommunledningsgruppen (KLG) där uppdraget är att strategiskt leda kommunens verksamheter och utveckling utifrån politiskt fattade beslut. I och med de två rekryteringarna är kommunledningsgruppen nu fulltalig.

- I alla dessa chefsrekryteringar, där etik och värderingar har vägt tungt, har flera referensgrupper involverats och varit delaktiga - medarbetare, kollegor och fack. Enigheten i urval och tillsättningar har varit mycket stor. I kommunens ledningsgrupp har vi nu en viktig och övergripande uppgift att i en anda av prestigefrihet, öppenhet och god etik förstärka tillit och trovärdighet för vårt arbete och våra avsikter, säger Tommy Fabricius.

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-12-18
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp