Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-04-25

Dom om Stora Vika kalkbrott överklagas

Nynäshamns kommun överklagar domen som ger företaget Stora Vika kalkbrott AB rätt att att tömma brottsjön i kalkbrottet i Stora Vika. Kommunen vill göra ett naturreservat av området.

Kalkbrottet i Stora Vika

Kalkbrottet i Stora Vika. Foto: Heidi Ekberg

Mark- och miljödomstolen gav i en dom i mars 2017 företaget Stora Vika kalkbrott AB rätt att tömma brottsjön i kalkbrottet på vatten. Nynäshamns kommun vill göra ett naturreservat av området och har tidigare utfärdat ett interimistiskt (tillfälligt) skydd för att utreda frågan. Kommunen överklagar nu domen och har skickat en ansökan om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen.

– I kommunens interimistiska beslut om skydd står bland annat att förbudet omfattar ”vattenverksamhet i form av utdikning, utfyllnad av mark och skogsavverkning”. Det har mark- och miljödomstolen valt att tolka som att förbudet enbart gäller ”dikning av kärr, mossar eller annan vattendränkt mark” och alltså inte själva kalkbrottet. Vi hävdar att de har tolkat ordalydelsen fel och vi anser dessutom att det viktiga är syftet med beslutet. Det framgår tydligt att syftet är att skydda kalkbrottet från ingrepp som strider mot det tilltänkta skyddet och det är vad vi anser att domstolen bör utgå ifrån, säger Maria Landin, planchef på Nynäshamns kommun.

– Mark- och miljööverdomstolen har fått en begäran om prövningstillstånd. Om de beslutar att bevilja begäran tas ärendet upp på nytt, fortsätter Maria Landin.

Fakta
Företaget Stora Vika kalkbrott AB vill tömma brottsjön i Stora Vika kalkbrott på vatten och använda det för bland annat lagring av massor. Nynäshamns kommun motsätter sig tömningen och utlyste i december 2015 ett treårigt interimistiskt (tillfälligt) skydd för Stora Vika kalkstensbrott. Syftet är att under denna period göra området till ett permanent naturskyddsreservat.

I en dom i mars 2017 avgjorde mark- och miljödomstolen att företaget Stora Vika Kalkbrott AB har rätt att tömma brottsjön på vatten. Domstolen ansåg att det inte tillräckligt tydligt framgår att skyddet avser just en tömning av brottsjön.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-04-28
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp