Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-03-30

Nya bostäder vid Gröndalsvikens station

Detaljplanen för området vid Gröndalsvikens station finns nu utställd för granskning. Planen föreslår fyra nya flerbostadshus.

Illustrationsskiss över vita fyrvåningshus med affärslokaler i botten.

Föreslagna flerbostadshus med vy in mot gården. Illustrationerna är endast en redovisning på placering och höjder. Fönstersättning och materialval är inte studerat i detaljplanearbetet. Illustration: White Arkitekter

Vid Gröndalsvikens station planeras det nu för fler bostäder. Detaljplanen möjliggör fyra nya flerbostadshus med totalt cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med verksamheter i bottenplan.

– Många vill bo i Nynäshamn och med ändringen av detaljplanen skapar vi möjlighet till fler bostäder. Vi vill även stärka underlaget för kollektivtrafik och service. Vi hoppas också på att närheten till kollektivtrafik ska minska behovet av att ta bilen, säger Monica Nilsson, planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Byggnation möjlig i början av 2018
Detaljplanen vinner troligtvis laga kraft i slutet av 2017 och möjlig byggstart är i början av 2018. Byggherre är Nynäshamnsbostäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den planerade boendeformen är hyresrätt.

Illustration flerbostadshus.

Vy från södra Idunvägen. Garage med infart och lokaler i bottenplan mot pendlarparkering. Illustration: White Arkitekter

Illustration flerbostadshus.

Illustration av föreslagen byggnation sett från norra Idunvägen med en minskande byggnadshöjd mot söder.

Detaljplanen ute på granskning 31 mars-28 april
Ett förslag till detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1 finns nu ute för granskning. Granskningsperioden är 31 mars-28 april 2017. Under granskningstiden finns planhandlingarna tillgängliga på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndhuset och på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider. Mer om detaljplanen och granskningshandlingar hittar du här.

Text: Lisa Olén

Nybyggnation i Nynäshamns kommun

Byggnationen är en av flera i Nynäshamns kommun. Totalt byggs det cirka 800 bostäder i kommunen fram till år 2025. Under samma period finns det planer på ytterligare cirka 2 500 bostäder. Bostäderna är hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Just nu pågår också bygget av Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark i utkanten av Nynäshamn samt Kalvö industriområde utvecklas från industriområde till verksamhetsområde där allt från små till stora verksamheter ska kunna etablera sig.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Åsa Ericsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp