Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-01-27

Parkeringsfrågan utredd i ny parkeringsutredning

Kommunen har fått i uppdrag att utreda parkeringsfrågan i Nynäshamns stad. Nu är den första rapporten klar. Den berör stadskärnan och hamnområdet. Möjlighet att parkera under en längre tid i centrumområdet är ett av förslagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda parkeringsfrågan. Den första delen av utredningen berör stadskärnan och hamnområdet och pekar ut åtgärder på kort och lång sikt.

Utredningen konstaterar att parkeringarna i stadskärnan främst är till för besökare till butiker och restauranger. Enligt förslaget blir det två konstruktioner för parkering i centrum: kostnadsfri korttidsparkering på maximum två eller tre timmar och avgiftsbelagd långtidsparkering. Det blir en förändring mot idag när en stor del av parkeringsplatserna är korttidsparkeringar där man bara får parkera i maximum tre timmar. För infarten till hamnområdet föreslås en utökning av antal parkeringsplatser på lång sikt.

– Utredningen ska ses som en långsiktig vision för parkeringslösningar. Den ska fungera som underlag för framtida beslut om parkeringar, säger Maria Landin, enhetschef för strategisk utveckling på Nynäshamns kommun.

Pendlarparkeringen vid Nynäshamns station blir avgiftsfri dygnet runt även fortsättningsvis. Utredningen föreslår dock att en avgift tas ut för alla parkeringsplatser när beläggningen är som högst under juni-augusti. Tanken är att pendlarparkeringen ska fungera som huvudparkering för de som kommer från söder via Järnvägsgatan och från väg 73 och som besöker stadskärnan och hamnen.

– Den som till exempel arbetar i centrum och vill parkera under en längre period kan välja mellan att betala för långtidsparkering i stadskärnan eller gå några steg extra och parkera kostnadsfritt på pendlarparkeringen vid Nynäshamns station. Idag är det många som arbetar i centrum som går ut och ändrar parkeringsskivan efter tre timmar. På det här sättet skapar vi ett alternativ för de som vill stå länge i centrum. Samtidigt vill vi att merparten av de som parkerar bilen under en längre period ska göra det utanför stadskärnan för att lämna plats för besökare till butiker och restauranger, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L).

– För boendeparkeringar ansvarar fastighetsägaren, fortsätter han.

En annan förändring som utredningen föreslår är att successivt (steg för steg) minska parkeringarna längs med centrumdelen av Centralgatan för att förbättra för gående och personer med funktionsnedsättning.

– Det här är ett gångfartsområde där fordon ska få köra på gåendes villkor, men eftersom gatan inte är utformad på ett sätt som stöttar gående är det i praktiken tvärtom. Trafiken genom stadskärnan har för hög fart och gående vistas på bilarnas villkor. Målsättningen på lång sikt är att skapa en renodlad gågata, säger Maria Landin.

För att förbättra tillgängligheten föreslår utredningen också att parkeringarna vid Centralgatan/Fredsgatan reserveras för personer med funktionsnedsättning. På så sätt förbättras tillgängligheten till viktiga funktioner som apotek.

Parkeringen på Alkärrsplan förblir på kort sikt oförändrad.

Förändringar genomförs stegvis fram till 2021

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att godkänna utredningen på nämndens möte den 26 januari.

Nu genomför vi de förändringar som nämnden beslutat, men det kommer inte att ske direkt, utan successivt fram till år 2021. Utredningen berör inte heller avgifternas storlek och konstruktion, det kommer vi nu på uppdrag av nämnden att titta på, säger Birgitta Larsson, trafikingenjör på Nynäshamns kommun.

Några av de förändringar som utredningen föreslår ska genomföras fram till år 2021

Centralgatan

 • Minska successivt antal parkeringar längs med de delar av Centralgatan som går genom stadskärnan för att förbättra för gående och personer med funktionsnedsättning.
 • Ändra parkeringar Centralgatan/Fredsgatan till parkering för personer med funktionsnedsättning.
 • Optimera cykelparkeringarna i centrum.

Folkets hus/kommunhuset

 • Behåll avgiftsfri korttidsparkering (3 timmar) på övre plan på parkeringshuset vid Folkets hus.
 • Inför avgiftsbelagd långtidsparkering på nedre plan i parkeringshuset vid Folkets hus.
 • Behåll kommunens befintliga besöksparkeringar på Floravägen.

Tallkotten längs med Lövlundsvägen

 • 12 platser med avgiftsfri korttidsparkering (2 timmar)
 • Övriga platser avgiftsbelagd långtidsparkering

Ankaret vid kyrkan/församlingshemmet

 • Avgiftsbelagd parkering dygnet runt

Pendlarparkeringen vid Nynäshamns station

 • Kostnadsfri långtidsparkering (24 timmar) under september-maj
 • Avgiftsbelagd långtidsparkering (24 timmar) juni-augusti
 • Några parkeringsplatser avsätts för långtidsparkering upp till en vecka

Text

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-07-06
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp