Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Så här fungerar kommunen

Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att vi har bra skolor där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas. Att äldre och personer med funktionshinder har hög livskvalitet och ett tryggt, stimulerande boende.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Nynäshamns kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsen

Nämnderna består av förtroendevalda

Nynäshamn kommun har fyra politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige.

Vardera nämnd har sitt ansvarsområde.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Här hittar du Nynäshamns kommuns nämnder

Förvaltningarna består av medarbetare

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna, det finns tre förvaltningar, och kommunstyrelseförvaltningen som lyder under kommunstyrelsen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

Här hittar du Nynäshamn kommuns förvaltningar

Sidan granskad 2020-01-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp