Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
 • Företagsklimatet

Företagsklimatet

Nynäshamns kommun genomför servicemätningen Insikt. Insikt mäter kundnöjdheten hos de företag som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Syftet är att förbättra kommunens företagsklimat.

Att kommunens kontakt med våra kunder genomsyras av god service och är mycket viktigt. Därför genomför Nynäshamns kommun servicemätningen Insikt. Resultatet ger oss information och underlag för förbättringsåtgärder. Syftet med mätningen är att förbättra kommunens företagsklimat genom god service till våra kunder genom gott bemötande samt effektiv och rättssäker ärendehantering.

Efter ett avslutat ärende hos något av våra myndighetsområden ombeds kunden utvärdera kontakten genom en enkät som initialt skickas via e-post och därefter genomförs över telefon om svar inte inkommit tidigare.

Myndighetsområdena som mäts är:

 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Brandskydd
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd

Enkäten innehåller frågor kopplade till sex serviceområden:

 • Information
 • Tillgänglighet
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Effektivitet

Vem besvarar enkäten?

Nynäshamns kommun mäter huvudsakligen gruppen företagare, men även privatpersoner, offentliga organisationer och ideella föreningar tillfrågas.

Redovisning av resultat

Resultatet redovisas för Nynäshamns kommun löpande. Under rubriken Dokument kan du se utvalda siffror för Nynäshamn för varje år som mätningen genomförts.

Varför är mätningen Insikt bra?

Insikt mäter hur konkreta ärenden har hanterats och enkäten besvaras i nära anslutning efter avslutat ärende med upplevelsen färsk i minnet. Det är endast dem som haft en kontakt med kommunen som får delta, till skillnad från andra servicemätningar som mäter en allmän uppfattning. Insikt möjliggör jämförelser över tid och med många andra kommuner som också deltar i mätningen.

Sidan granskad 2019-12-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp