Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunens kvalitetsmätningar

Här finns kvalitetsmätningar som berör Nynäshamns kommun. Syftet med mätningarna är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter.

Kvinna arbetar vid en laptop

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som cirka 260 kommuner deltar i. KKiK presenterar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner, och därmed ge en bra lägesbild av den egna kommunen.
Det är tre områden som undersöks och resultaten presenteras som en ranking.

Rapportens tre huvudområden:
Barn och unga.
Stöd och service.
Samhälle och miljö.

Undersökningen ligger under Dokument.

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs i kommunen vartannat år. Statistiska Centralbyrån (SCB) står för både utformningen och genomförandet.

Urvalet består av 1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18 till 84 år. De utvalda medborgarna får välja att svara på frågorna via en pappersenkät eller via en webbenkät.

Enkäten består av tre delar:

  • Frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg.

Undersökningen ligger under Dokument.

Sidan granskad 2020-01-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp