Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens kvalitetsmätningar

Här finns kvalitetsmätningar som berör Nynäshamns kommun. Syftet med mätningarna är att förbättra och utveckla kommunens verksamheter.

Kvinna arbetar vid en laptop

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som cirka 260 kommuner deltar i. KKiK presenterar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner, och därmed ge en bra lägesbild av den egna kommunen.
Det är tre områden som undersöks och resultaten presenteras som en ranking.

Rapportens tre huvudområden:
Barn och unga.
Stöd och service.
Samhälle och miljö.

Undersökningen ligger under Dokument.

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs i kommunen vartannat år. Statistiska Centralbyrån (SCB) står för både utformningen och genomförandet.

Urvalet består av 1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18 till 84 år. De utvalda medborgarna får välja att svara på frågorna via en pappersenkät eller via en webbenkät.

Enkäten består av tre delar:

  • Frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg.

Undersökningen ligger under Dokument.

Sidan granskad 2020-01-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp