Lyssna på sidan Lyssna

Kommunen i siffror

Här hittar du statistik om Nynäshamns kommun. Du kan bland annat läsa om befolkningsstatistik, befolkningsförändringar och om hur stor befolkningen kan bli om tio år. 

Befolkningsstatistik

Befolkningsprognosen utgår från befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser per den 31 december 2018. Den bygger på antaganden om hur befolkningen har fött barn, avlidit, flyttat till kommunen samt flyttat från kommunen.

En viktig komponent i befolkningsprognosen är byggnationen av nya bostäder. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har det gjorts en kvalitativ bedömning av bostadsbyggandet och antalet bostäder som kan antas bli färdigställda under prognosperioden.

Ett scenario på maxantal på färdigställande av bostäder har tagits fram där samtliga bostäder i bedömningen är inkluderade. Vidare finns ett högscenario och ett normalscenario där cirka två tredjedelar respektive en tredjedel av de planerade bostäderna antas bli färdigställda. Prognosen under Dokument presenterar normalscenariot där befolkningsutvecklingen bygger på en tidsserieanalys av hur kommunens befolkning utvecklats tidigare år.

Hur väl dessa olika antaganden stämmer överens med verkligheten varierar över tid och kan förändras flera gånger inom prognosperioden. 

Kommunfakta från SCB

Kommunfakta är ett faktablad som innehåller statistik om kommunen och dess invånare. Där hittar du bland annat uppgifter om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också statistik om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Källa är Statistiska centralbyrån (SCB).

Under Dokument finns PDF-filen Kommunfakta 2019. Där finns även en bilaga med statistik gällande barn och familj, samt en bilaga med statistik om kommunens tätorter. Kommunfakta finns även tillgänglig på engelska.

Sidan granskad 2020-01-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp