Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Programperiod 2014-2020

EU-programperiod 2007-2013 närmar sig sitt slut och arbetet med att förbereda den nya programperioden är i full gång.

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s nya strategi om smart och hållbar tillväxt för alla med fokus på: 1) kunskap och innovation), 2) en grönare och resurseffektivare ekonomi och 3) hög sysselsättning och sammanhållning.

Strategin kommer att vara vägledande för den nya programperioden 2014-2020. För att den ska uppnås har Sverige satt upp nationella mål. Med hjälp av EU-program och fonder ska aktörer från olika nivåer och sektorer bidra till strategins genomförande.

Nytt för programperiod 2014-2020

EU-kommissionen föreslår en bredare användning av en metod som kallas lokalt ledd utveckling och som går ut på att lokala aktörer får en viktigare roll. Förslaget utreds. Man diskuterar också möjlighet att underlätta samverkan mellan jordbruksfonden, regionalfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden.

Erasmus för alla förväntas bli ett stort program för att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och sport. Horisont 2020 är EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation. Regionalfondspengarna blir grönare. Och det kommer att bli möjligt att komplettera EU-stöd med privata medel. En ny period börjar sakta ta form.

Till höger kan du läsa mer om Europa 2020-strategin och om den nya programperioden.


Sidan granskad 2020-04-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp