Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Leader Uross Uross

Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) satsar på landsbygdsutveckling. Du som bor eller verkar på landsbygden eller i skärgården har möjlighet att påverka den lokala utvecklingen och söka projektstöd för din idé.

Idén genomförs i samarbete med andra

Leader är en samarbetsmetod för att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Den bygger på att utveckling kommer underifrån och att projekt genomförs i samverkan mellan olika aktörer från ideell, privat och/eller offentlig sektor. Ni kan till exempel vara en förening, en grupp av företagare eller ett nätverk. Projektet ska ha ett allmännyttigt intresse och komma fler aktörer tillgodo.

Idén ska passa ihop med Leader Uross utvecklingsstrategi

Leader Uross är en ideell förening som bedriver landsbygd- och skärgårdsutveckling mellan Östhammar i Norr och Nynäshamn i Söder. Tillsammans med lokala aktörer och de sex deltagande kommunerna har Leader Uross tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för området och arbetar mot visionen "En föryngrad fast befolkning med sysselsättning lokalt". Beslut om vilka idéer som ska prioriteras fattas utifrån den gemensamma strategin.

Inspireras av vad andra har gjort

På Leader Uross och Jordbruksverkets hemsida kan ni läsa om pågående och avslutade projekt och inspireras av dem. Hittills har fem projekt beviljats i Nynäshamn: Utvecklingsprogram Landsort 2020, Vågklimatstudie Landsort, Polhemsspelet i Sorunda, Våghöjdsanalys Landsort och Mötesplats Norra Sorunda.

Leader Uross verksamhet pågår fram till 2014

Leader är en del av EU:s landsbygdsprogram 2007-2013. Just nu pågår förhandlingar om den kommande programperioden. Mycket talar om för att det kommer att finnas liknande möjligheter att bedriva landsbygds- och skärgårdsutveckling under nästa programperiod och att leadermetoden (lokalt led utveckling) kommer att finnas kvar.

Vänd dig till ditt Leaderkontor för att diskutera vilka möjligheter som finns för att få stöd. Kontaktuppgifterna och länken till Leader Uross finns till höger.

Sidan granskad 2019-07-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp