Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Landsbygdsutveckling

Inom landsbygdsprogrammet finns det stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Du behöver inte vara lantbrukare. Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Sverige och EU och ska främja en ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige.

Sorunda.

Sorunda. Foto: Heidi Ekberg.

Landsbygdsprogram för Sverige
Inom EU har varje medlemsland minst ett landsbygdsprogram. Länder med självstyrande regioner har ett per region. Programmets åtgärder finansieras ungefär lika mycket från EU:s budget och nationellt. Eftersom stödet nästan aldrig utgår till 100 % krävs det oftast medfinansiering från annat håll.

Särskilda utmaningar
Klimat, förnybar energi, vattenkvalitet, biologisk mångfald, bredband på landsbygden, matlandet och omstrukturering av mjölksektorn har identifierats som särskilda utmaningar i det svenska landsbygdsprogram.

Stöd via Länsstyrelsen
För dig som vill vara med och utveckla landsbygden finns det stöd att söka från länsstyrelsen i Stockholms län. Det kan till exempel handla om projektstöd eller företagarstöd. Du kan också få ersättningar inom utvald miljö för att bevara landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Leaderstöd för lokalt förankrade projekt
Är ditt projekt lokalt ska du kontakta ditt leaderkontor. Leader är en del av landsbygdsprogrammet och en samarbetsmetod.  Den bygger på att utveckling kommer underifrån. I Sverige finns 63 leaderområden.  Tillsammans med Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge ingår Nynäshamn i Leader Stockholmsbygd.

Leader Stockholmsbygd stödjer utvecklingsprojekt i området. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar.

Du läsa mer om stöd till landsbygden inom landsbygdsprogrammet.

Sidan granskad 2020-04-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp