Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

EU-stöd, fonder och program

EU:s gemensamma budget avsätts till stor del i olika fonder och program från vilka aktörer i medlemsländerna kan söka finansiella stöd och bidrag.

Strukturfonderna syftar till att utjämna ekonomiska och sociala skillnader inom EU:s regioner. EU:s länder är indelade i olika stödberättigade områden beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut. Sverige har stödberättigade områden inom två av strukturfondernas tre mål. Dessa är Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete.

Landsbygdsstöden ligger inom landsbygdsprogrammet, vars syfte är att bidra till en ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling på landsbygden. Landsbygdsstöden söks regionalt hos Länsstyrelsen.

Inom landsbygdsprogrammet finns också Leader. Leader är en metod för att tillämpa delar av stödet i programmet. Leader kännetecknas av lokala utvecklingsstrategier och bygger på så kallad trepartssamverkan som innebär att privat, ideell och offentlig sektor samverkar. Nynäshamns kommun ingår i Leaderområdet Stockholmsbygd.

Det finns också så kallade tematiska program. De är inte geografiskt begränsade utan stöder istället projekt inom ett visst tema eller en viss sektor, som till exempel utbildning, miljö, folkhälsa, kultur eller forskning & utveckling. Dessa program är så kallade transnationella program och kräver oftast att man samarbetar med andra EU-länder.

Ett projekt finansieras normalt aldrig till 100 procent av EU-stöd utan du måste se till att också ha offentlig och/eller privat medfinansiering.

Kontakta gärna kommunens projektledare för landsbygdsutveckling för mer information.

Sidan granskad 2019-04-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp