Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar för många olika målgrupper. Till exempel till barn, ungdomar, familjer, äldre, vuxna, personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning eller personer med beroendeproblematik.

Organisationsbild över socialförvaltningen

Klicka på bilden för att se den i större format

Om Socialförvaltningen

Socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service till äldre, personer med olika former av funktionsnedsättningar, barn, ungdomar, familjer, flyktingar, invandrare och personer med missbruksproblem. Socialförvaltningen handlägger bland annat frågor som rör försörjningsstöd, skuldsanering, familjerätt, serveringstillstånd, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Vi bedriver också förebyggande och uppsökande arbete inom olika områden.

Antal anställda

689 personer.

Kontaktuppgifter

socialnamnden@nynashamn.se

Kontakcenters telefon 08-520 680 00.

Beslutande nämnd

Politiska beslut fattas av socialnämnden.

Förvaltningschef

Socialchef
Marlen Terrell
08-520 682 22
marlen.terrell@nynashamn.se

Deltagare i förvaltningens ledningsgrupp

Marlen Terrell, socialchef
Sofia Stenman, tillförordnad avdelningschef vuxen- och funktionshinderområdet
Elisabeth Broman, tillförordnad avdelningschef myndighet äldre och funktionshinder
Annette Ritari, avdelningschef individ- oh familjeomsorgen
Gabriella Rodling, avdelningschef äldreomsorg
Anna Kessling, administrativ chef
Håkan Lythell, controller
Marie Eriksson, kommunikatör
Anna Marmgård, HR-partner
Jenny Wredenborg, HR-partner

Organisation

Central administration

Central administration har bland annat hand om utredningar, systemförvaltning, arkiv, kvalitetsfrågor och nämndsadministration.

Administrativ chef
Anna Kessling
anna.kessling@nynashamn.se

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen ansvarar för vård och omsorg om äldre. Äldreomsorgen ansvarar bland annat för hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och hälso- och sjukvård. Inom äldreomsorgen finns det även en aktivitetskoordinator.

Avdelningschef
Gabriella Rodling
08-520 736 78
gabriella.rodling@nynashamn.se

Äldreomsorgens enheter

Rosengårdens vård- och omsorgsboende inklusive äldre- och anhörigcentrum, Kastanjebackens dagverksamhet, äldrecentrum

Enhetschef
Sahza Bella Dzabirov
08-520 736 78
bella.dzabirov@nynashamn.se

Tallåsens vård- och omsorgsboende, Lotsens vård- och omsorgsboende

Enhetschef
Helen Roth
08-520 736 70
helen.roth@nynashamn.se

Lotsens vård- och omsorgsboende

Enhetschef
Helen Roth
08-520 736 70
helen.roth@nynashamn.se

Sunnerbo vård- och omsorgsboende

Enhetschef
Maria Lenner
08-520 683 65
maria.lenner@nynashamn.se

Hemtjänst
inklusive trygghetspatrullen

Enhetschef
Jenny Olsson
08-520 738 12
jenny.ohlsson@nynashamn.se

Hälso- och sjukvård

Enhetschef
Ulrica Dahlstrand
08-520 689 69
ulrica.dahlstrand@nynashamn.se

Funktionshinderområdet 

Kommunen har det samlade ansvaret för omsorg och insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder insatser i form av gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans med mera.

Tillförordnad avdelningschef
Sofia Stenman
08-520 680 42
sofia.stenman@nynashamn.se

Funktionshinderområdets enheter

Avlösare, kontaktperson, stödfamilj, ledsagare

Kontaktsekreterare
Elisabeth Hansson
08-520 739 69
elisabeth.hansson@nynashamn.se

Daglig verksamhet, Solgläntans gruppbostad

Enhetschef
Birgitta Nyström
08-520 736 99
birgitta.nystrom@nynashamn.se

Gruppboende stad, Sorunda gruppbostäder

Enhetschef
Susanne Widmark
08-520 684 31
susanne.widmark@nynashamn.se

Boendestöd

Enhetschef
Veronica De Pascalis
08-520 683 88
veronica.soderkvist@nynashamn.se

Myndighet äldre och funktionshinder 

Myndighet äldre och funktionshinder handlägger, utreder och beslutar om äldre- och funktionsnedsattas behov. Myndigheten ansvarar även för att följa upp kvaliteten i verksamheterna.

Tillförordnad avdelningschef
Elisabeth Broman
08-520 689 51
elisabeth.broman@nynashamn.se

Myndighet äldre och funktionshinders enheter

Funktionshinder

Gruppchef
Marie Tyglare
08-520 689 45
marie.tyglare@nynashamn.se

Äldreomsorg


Tillförordnad gruppchef
Ronja Ask
08-520 680 70
ronja.ask@nynashamn.se

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med bland annat stöd till barn och unga, personer med beroende och försörjningsstöd.

Avdelningschef
Annette Ritari
08-520 681 66
annette.ritari@nynashamn.se

Individ- och familjeomsorgens enheter

Vuxen

Enhetschef
Björn Engström
08-520 682 62
bjorn.engstrom@nynashamn.se

Arbete och rehab

Enhetschef
Marianne Lundin Lagestam
08-520 737 87
marianne.lundin-lagestam@nynashamn.se

Stödboende för ensamkommande

Samordnare
Eva Eriksson
08-520 684 67
eva.eriksson@nynashamn.se

Barn och unga

Enhetschef
Cecilia Melander
08-520 681 17
cecilia.melander@nynashamn.se

Sidan granskad 2019-07-09

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp