Lyssna på sidan Lyssna

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamheter.

I princip har alla svenska medborgare och utlänningar rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Rätten begränsas dock på två sätt:

  • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
  • En del allmänna handlingar är hemliga.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som kan läsas, avlyssnas eller kan uppfattas på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig till den aktuella myndigheten.

Handlingar som är hemliga

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:

  • Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
  • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
  • Myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
  • intresset att förebygga eller beivra brott.
  • Det allmännas ekonomiska intresse.
  • Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
  • Intresset att bevara djur- eller växtart.

Källa: Justitiedepartementet

Sidan granskad 2018-08-08

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp