Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens ekonomiarbete

Här kan du få information om kommunens ekonomiska arbete i stort.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om hur kommunens pengar ska fördelas under kommande år. Hur fördelningen ser ut presenteras i dokumentet Mål och budget som är det viktigaste styrande dokumentet i kommunen.Mål och budget är en beskrivning av de övergripande prioriteringarna för de kommunala verksamheternas inriktning.

I mål- och budget finns bland annat de kommungemensamma målen beskrivna samt information hur de ekonomiska resurserna fördelas till nämnderna.

Fördelning till nämnderna

I stora drag fördelas budget 2017 på följande sätt till de olika nämnderna:

  • barn- och utbildningsnämnden får 625,3 miljoner kronor
  • socialnämnden får 476,5 miljoner kronor
  • kultur- och fritidsnämnden får 45,8 miljoner kronor
  • miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 59,9 miljoner kronor

Kommunens intäkter

Nynäshamns kommuns viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den skatt som alla kommunmedborgare betalar varje månad. Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Nynäshamns kommunalskatt samt hur mycket av dina pengar som går till skatt hittar du på sidan Så används mina skattepengar.

Kommunalskatten

En gång per år tar politikerna ställning till om kommunalskatten ska ändras eller inte. I Nynäshamn sker det i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november.

Statsbidrag med mera

Kommunen har också några andra viktiga inkomstkällor. Det kan till exempel vara statsbidrag för att utbilda vuxna inom gymnasieskolan.

Det finns också ett nationellt system för inkomst- och kostnadsutjämning som innebär att kommuner, antingen får eller måste betala in pengar till andra kommuner eller staten. 

Sidan granskad 2020-01-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp